Katalog rozvaděčových přístrojů XBS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Jističe 6kA - 1, 3 pól. 3Modulární spínače - 1, 3 fázové Proudové chrániče - 2, 4 pól. Kombinované proudové chrániče s jističem Spínače motoru Signálky Měniče napětí Ukazatel napětí Modulární zvonky Modulární zvonkové trafo Kryty jističů Rozvodnice na povrch MFK Rozvodnice pod omítku MSK Rozvodnice pod omítku s plechovými dveřmi Záslepky do rozvaděče Válcové pojistky 10x38 Válcové pojistky 14x51 Závitové pojistky (pojistkové patrony) Pojistkové hlavice Pojistkové spodky - doteky Krabicové svorky Krabice 410C Vývodky Vázací pásky Vačkové spínače v krabici Ruční nářadí POWER MAN Termostaty M-THERM ...

Vydal: René Smílek XBS elektro.cz Autor: XBS

Strana 6 z 25

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
napìtí: Kmitoèet: Obal: Stupeò krytí: Provozní pozice: Svorky: Montáž: Max.proudu: Citlivost na: Jmen.proud: Reziduální proud: Zkrat. hlavièkové tømenové svorky Technické parametry Poèet pólù: Jmen.odolnost: Odolnost proti ráz. prùøez vodièe: Životnost zaøízení: 6 XBS FI Objednací údaje: rabatová skupina objednací kód název velikost balení XBS XBS46015 chrániè XBS 25/2/0,01 ks XBS XBS46020 chrániè XBS 25/2/0,03 ks XBS XBS46022 chrániè XBS 25/2/0,1 ks XBS XBS46025 chrániè XBS 25/2/0,3 ks XBS XBS46030 chrániè XBS 40/2/0,03 ks XBS XBS46035 chrániè XBS 40/2/0,3 ks XBS XBS46040 chrániè XBS 25/4/0,03 ks XBS XBS46042 chrániè XBS 25/4/0,1 ks XBS XBS46045 chrániè XBS 25/4/0,3 ks XBS XBS46050 chrániè XBS 40/4/0,03 ks XBS XBS46052 chrániè XBS 40/4/0,1 ks XBS XBS46055 chrániè XBS 40/4/0,3 ks XBS XBS46060 chrániè XBS 63/4/0,03 ks XBS XBS46062 chrániè XBS 63/4/0,1 ks XBS XBS46065 chrániè XBS 63/4/0,3 ks XBS XBS46072 chrániè XBS 100/4/0,1 ks XBS XBS46075 chrániè XBS 100/4/0,3 ks .Proudové chránièe pólové - automatické pøerušení elektrického obvodu je-li rez. Na pøední stranì proudového chránièe XBS umístìno testové tlaèítko, pomocí kterého možno zkontrolovat správnou funkènost chránièe.proud vyšší než 10, 30, 100 nebo 300 mA - dvojí funkce svorek: hlavièkové tømenové - zkratová odolnost: kA - nebo modulové provedení, montáž DIN lištu Charakteristika chránièe XBS: Vlastnosti 2P 10, 30, 100, 300mA 30,100, 300 mA 2 25, A 10, 30, 100, 300 mA 10 kA 250 A AC 230 AC 50 Hz šedý plast, RAL 7035 IP 20 bez omezení dle normy 50022 DIN lištu 2 25 mm 2000 spínacích cyklù 4 25, 40, and 100 A 30, 100, 300, 500 mA 10 kA 250 A AC 230 400 AC 50 Hz šedý plast, RAL 7035 IP 20 bez omezení dle normy 50022 DIN lištu 2 25 mm 2000 spínacích cyklù Použití pro doplòkovou ochranu pøed nebezpeèným dotykem živých èástí, pro ochranu pøed nebezpeèným dotykem neživých èástí nebo pro ochranu majetku pøed vznikem požáru vlivem reziduálních proudù