Katalog rozvaděčových přístrojů XBS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Jističe 6kA - 1, 3 pól. 3Modulární spínače - 1, 3 fázové Proudové chrániče - 2, 4 pól. Kombinované proudové chrániče s jističem Spínače motoru Signálky Měniče napětí Ukazatel napětí Modulární zvonky Modulární zvonkové trafo Kryty jističů Rozvodnice na povrch MFK Rozvodnice pod omítku MSK Rozvodnice pod omítku s plechovými dveřmi Záslepky do rozvaděče Válcové pojistky 10x38 Válcové pojistky 14x51 Závitové pojistky (pojistkové patrony) Pojistkové hlavice Pojistkové spodky - doteky Krabicové svorky Krabice 410C Vývodky Vázací pásky Vačkové spínače v krabici Ruční nářadí POWER MAN Termostaty M-THERM ...

Vydal: René Smílek XBS elektro.cz Autor: XBS

Strana 3 z 25

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
proud 1-63 1-40 50, 63 (A) poèet pólù 1P 3P 3P napìtí 230 400 400 (V) zkrat.odolnost 6000 6000 4500 (A) 3 . 5 4 1 3 2 6 5 6 1 2 3 1 4 uzavíratelné pozici OFF! signalizace stavu drážky pro chlazení výklopné popisné pole stabilní uchycení DIN lištu nýtové spojení pro zvýšení pevnosti Technické parametry jmenovité napìtí: kmitoèet: charakteristika: jmenovitý proud: poèet pólù: Max. - jmenovitý výkon: 1-63A, pøi 30°C - vypínací charakteristika 3-5 In - výrobek odpovídá 60898 Charakteristika "C": - používá ochranì strojù, motorù jiných pøístrojù s vysokými nárazy pøi startu - jmenovitý výkon: 1-63A, pøi 30°C - vypínací charakteristika 5-10 In - výrobek odpovídá 60898 1pol: 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50 63A, v provedení "B" nebo "C" 3pol: 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50 63A v provedení “B" nebo "C" jistièe XBS 6kA 230/400 AC 50-60 Hz B, C 1 A 1, 3 2 25 mm 2 35/25 mm tømenová svorka na DIN lištu dle 50022 17,8x65,8x77,5 mm 53, 4x65,8x77,5 mm Provedení: Jistièe 6kA pól.Funkce: -ochranabìžnýchobvodùprotipøetížení -ochranaobvodùprotizkratu -charakteristika“B”nebo"C" -zkratováodolnost6kA -1, 3moduly,montážna DINlištu Vlastnosti Charakteristika "B": - použití bìžných provozech, domech, bytech, halách, aj. prùøez kabelu: 25 A 32-63 A pøipojení: montáž: Rozmìry: 1P 3P jmen