Katalog ochrany před přepětím SALTEK 2021

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SALTEK s.r.o.

Strana 176 z 216Poznámky redaktora
 DL-CS-RACK-1U 1RU box 19" RACK skříně, kterého se montují moduly různých přepěťo- vých ochran DL-PCB tvořících volitelné příslušenství. 04 DL-CS-RACK-1U instalace modulů ochran obr. s možností změny konfigurace přepěťo- vých ochran během provozu sítě bez nut- nosti demontáže boxu. Viz obr. Toto řešení zatím standardní systémy neumožňovaly..176 Datové, signálové a telekomunikační sítě Řešení SALTEK RACK systém Pro rozsáhlejší systémy, kde použí- vají 19" RACK skříně, výhodné použít nový SALTEK RACK systém ochrany před přepětím. 03.  DL-PL-RACK-1U 1RU box 19" skříně umožňující osa- zení nezávislými zásuvnými moduly přepěťových ochran řady DL-. 01. Popis nastavení modulu DL-1G-POE-PCB-INJECTOR obr. Box umožňuje zapojení až 12 linek různou kombinací ochran. 02. Injektor lze pomocí jumperů naprogra- movat tak, aby buď vytvořil PoE nebo PoE včetně variantního nastavení pola- rity verze PoE A. obr. Umožňuje integraci modu- lů midspan PoE injektorů integrovanou přepěťovou ochranou DL-1G-POE-PCB- -INJECTOR. 01 Libovolná kombinace až modulů různých ochran dle potřeby NOVINKA . 02 Libovolná kombinace až modulů různých ochran dle potřeby DL-CS-RACK-1U-INJECTOR instalace modulů ochrany obr.  DL-CS-RACK-1U-INJECTOR 1RU box 19" RACK skříně předinsta- lovanou kabeláží pro připojení externího napájení. -R-M) systému "Hot Plug&Play", tj. Ten umožňuje jedním profilem 1U vést komunikační linky různou ka- tegorií přenosu správně chránit před přepětím (dle vlastní konfigurace uživate- le). Viz.. Při dynamicky roz- víjejících datových sítích lze jednoduše přidávat další moduly přepěťových ochran do boxů pro rozšíření počtu chráněných přenosových kanálů.-M (resp. Výhodou úspora místa v RACK skříni díky možnosti použití růz- ných přepěťových ochran společném boxu výšce 1U. Viz obr. 03 Až modulů ochrany dle potřeby DL-PL-RACK-1U instalace modulů ochrany obr