ISKRA - Rozvaděčové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Multifunkční analyzátory, wattmetry, varmetry, fázoměry a synchronoskopy od firmy Iskra. MC320 elektroměr - měření elektrické energie ve všech čtyřech kvadrantech modul 1: bez modulu nebo modul 2SO (2 pulzní výstupy) modul 2: bez modulu nebo modul 2TI (2 tarifní vstupy ) komunikace: bez nebo RS232 nebo RS485 MC330 elektroměr a multimetr (měření okamžitých hodnot více než 67 veličin) - měření elektrické energie ve všech čtyřech kvadrantech - měření U, I, P, Q, S, PF, PA, f, , … - měření aritmetických středních hodnot MD (I, P, Q a S) - měření THD fázových proudů, fázových napětí a sdružených napětí - měření napěťové nesymetrie modul 1: bez modulu nebo modul 2SO (2 pulzní výstupy ) nebo modul 2RO (2 reléové výstupy) modul 2: bez modulu nebo modul 2TI (2 tarifní vstupy) nebo modul 2DI (2 digitální vstupy) komunikace: bez nebo RS232 nebo RS485

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 20 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
0,8 cap. převod Jmenovité vstupní napětí napětí mezi fází nulovým vodičem 57,74 VL-N 63,5 VL-N 230 VL-N koncová hodnota (podle výpočtu) 0,5 cap.. 0,5 ind. druh přístroje pro měření výkonu (pouze) EQx307A var nebo metr EQ0307A EQ2307A YQ0307A YQ2307A 72 68 +0,8 72 68 +0,8 1 57. • EQ0307A, EQ2307A, YQ0307A, YQ2307A verze 03/ 01/ 2006 jan-2001• K22. 0,5 ind.. Příklad objednání přístroje: Fázoměr pro měření jednofázové síti, napětí 230 proud x/5 měřicí rozsah 0,5 kap..) Objednání samostatné stupnice provádí obdobně..5 230 5,5 0,3 5,5 113 0,3 d c Koncová hodnota stupnice: EQx307A YQx307A W/Q/S Tabulka Rozměry hmotnost Objednací údaje: a) typ přístroje druh sítě symetrická nebo nesymetrická zátěž číslo schématu připojení jmenovitý převod transformátoru proudu jmenovity převod transformátoru napětí nebo jmenovité napětí koncová hodnota stupnice Tabulka Údaje pro objednávku viz kapitola“Stanovení koncové hodnoty stupnice”str. Uvede požadovaná stupnice, typ měřicího přístroje další údaje jako při objednání přístroje.74 63. 0,5 ind. .430.. .. 15: Rozměrový náčrtek přístrojů EQX307A YQX307A (všechny rozměry jsou mm) 1) celoplošný ochranný kryt (standardně) Typ Čelní rámeček (mm) Výřez panelu (mm) Tloušťka rámečku (mm) Ochranný kryt (mm) Délka stupnice (mm) Přístavek (mm) Váha cca (kg) specifikace sítě třífázová sítˇ 3vodičová, symetrická zátěž (3b) třífázová sítˇ 3vodičová, nesymetrická zátěž (3u) třífázová sítˇ 4vodičová, symetrická zátěž (4b) třífázová sítˇ 4vodičová, nesymetrická zátěž (4u) Jmenovitý vstupní proud měřicí rozsah, resp. 1.720 •/6 strana 6 . Zvláštní provedení: - nula středu stupnice nebo posunutá zváštní značky stupnici (barevná značka, barevný sektor apod. . jm. 3.Rozměrové náčrtky: Popis Typ přístroje: specifikace přístroje výchylka ukazovatele přístroj pro měření výkonu přístroj pro měření účiníku 240 jednofázová síť (1b) Kód Z Vstupy: Obr. 0,3 ind.. YQ0307 1b, x/5 230 0,5 kap.