Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 6 z 30Poznámky redaktora
Výrobková řada splňuje požadavky aplikací, kde kladen důraz na tichý provoz, např. Široká aplikační řada Instalační stykače ESB splňují požadavky jednak průmyslové normy ČSN 60947-4-1, dále pak normy ČSN 61095 pro bytové aplikace vyho- vují požadavkům třídu znečištění Díky četné certifikaci vlastnímu robustnímu provedení se zvýšilo množství možných aplikací jak bytovém, ale také průmyslovém sektoru více než %. Komplexní řešení Instalační stykače ESB.N ABB nabízí komplexní řešení pro proudový rozsah do 100 dávají odpověď veškeré potřeby zákaz- níka využitím výhod jediného dodavatele. Balení jednak jednom kuse, ale také více kusech přístrojů Výrobky jsou baleny podle potřeb zákazníka, růz- ným způsobem různém dodávaném počtu.. hotelových prostorách by- tových objektech. Zá- kazník může upravit velikost skladových zásob podle vlastních potřeb ušetřit nákladů na udržování skladů.. Po doplnění verzí 100 možno se- stavovat plnohodnotné cenově dobře konkuren- ceschopné nabídky pro vaše zakázky. + 10% 16A 100A .N EN.INSTAL AČNÍ STYK AČE — Instalační stykače ESB EN Vlastnosti výhody Provoz bez brumu Díky inovativnímu provedení cívky AC/DC pro- voz eliminován brum stykače