Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 27 z 30Poznámky redaktora
N možno zatížit proudem max.N ESB63. tabulce již vzat úvahu záběrný proud další parametry světelného zdroje. tabulce níže uveden max.N možno zatížit proudem max.N EN20.N ESB20.5 22 Vysokotlaké sodíkové výbojky jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3. Tyto dvě mezní hodnoty třeba brát úvahu při výběru stykače... světelných zdrojů Ie [A] Žárovka halogenová žárovka (230 45 Smíšené světelné zdroje bez předřadníku 45 Zářivka klasickým předřadníkem jedna zářivka, nekompenzovaná 90 jedna zářivka paralelní kompenzací 3..N ESB100. viz tabulka 1,5 14,66 zářivek 1 pól ESB20..N Povolená kompenzační kapacita fázi Cmax [μF] 100 350 500 650 Typ světelného zdroje Maximální proudová zátěž při spínání el.N ESB25.5 22 sériová kompenzace, dvojitý obvod 90 Zářivka elektronickým předřadníkem nebo CFL 45 LED svítidla 45 Vysokotlaké rtuťové výbojky jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3. Například při použití dlouhých připojovacích kabelů možno zvýšit počet připojovaných světel- ných zdrojů jeden pól stykače.N EN40.25 — Instalační stykače Tabulka světelných zdrojů Světelné zdroje Je třeba mít paměti, spínání světelných zdrojů představuje kapacitní zátěž, kdy při zapnutí může objevit vysoká (špičková) hodnota záběrného proudu.5 22 Halogenové lampy s výpary kovů jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3.5 22 Nízkotlaké sodíkové výbojky jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3..N použit pro LED svítidla: 7000 mA) / 82,23 svítidel INSTAL AČNÍ STYK AČE . Typ stykače ESB16. Příklad: ESB25.N ESB40.... povolený proud jeden pól zde již zohledněn záběrný proud.. Následující příklady můžete považovat spolehlivý způsob výpočtu: Zářivka klasickým předřadníkem, nekompenzovaná, provozní proud zářivky 1,5 napětí 230 V 1 pól ESB25.5 22 Příklad výpočtu zátěže světelného zdroje Kvůli veliké šíři různých lamp předřadníků doporučujeme brát jako referenční hodnotu proud tekoucí zátěží. Tím dostanete počet světelných zdrojů, které můžete stykačem spínat. Hodnota tohoto proudu závisí délce průřezu drátu, druhu napájecí jednotky a specifikaci konkrétní lampy. Následující výběrová tabulka ukazuje proudové hodnoty maximální spínanou kapacitní zátěž kompenzovaných svítidel..N EN25.. viz tabulka 1,5 zářivek Použijte referenční hodnotu tabulky výše podělte proudem uvedeným světelném zdroji.