Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 27 z 30Poznámky redaktora
Například při použití dlouhých připojovacích kabelů možno zvýšit počet připojovaných světel- ných zdrojů jeden pól stykače... Příklad: ESB25. Hodnota tohoto proudu závisí délce průřezu drátu, druhu napájecí jednotky a specifikaci konkrétní lampy.N možno zatížit proudem max.N ESB100.5 22 Halogenové lampy s výpary kovů jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3.. světelných zdrojů Ie [A] Žárovka halogenová žárovka (230 45 Smíšené světelné zdroje bez předřadníku 45 Zářivka klasickým předřadníkem jedna zářivka, nekompenzovaná 90 jedna zářivka paralelní kompenzací 3.N ESB63.N EN20.5 22 Nízkotlaké sodíkové výbojky jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3.N EN40..N EN25.N Povolená kompenzační kapacita fázi Cmax [μF] 100 350 500 650 Typ světelného zdroje Maximální proudová zátěž při spínání el.. Následující výběrová tabulka ukazuje proudové hodnoty maximální spínanou kapacitní zátěž kompenzovaných svítidel. Typ stykače ESB16. viz tabulka 1,5 zářivek Použijte referenční hodnotu tabulky výše podělte proudem uvedeným světelném zdroji.N ESB40. tabulce již vzat úvahu záběrný proud další parametry světelného zdroje. Tím dostanete počet světelných zdrojů, které můžete stykačem spínat. povolený proud jeden pól zde již zohledněn záběrný proud. Následující příklady můžete považovat spolehlivý způsob výpočtu: Zářivka klasickým předřadníkem, nekompenzovaná, provozní proud zářivky 1,5 napětí 230 V 1 pól ESB25..N použit pro LED svítidla: 7000 mA) / 82,23 svítidel INSTAL AČNÍ STYK AČE . Tyto dvě mezní hodnoty třeba brát úvahu při výběru stykače.5 22 Příklad výpočtu zátěže světelného zdroje Kvůli veliké šíři různých lamp předřadníků doporučujeme brát jako referenční hodnotu proud tekoucí zátěží... viz tabulka 1,5 14,66 zářivek 1 pól ESB20..N ESB20.N ESB25.5 22 Vysokotlaké sodíkové výbojky jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3... tabulce níže uveden max.5 22 sériová kompenzace, dvojitý obvod 90 Zářivka elektronickým předřadníkem nebo CFL 45 LED svítidla 45 Vysokotlaké rtuťové výbojky jedna výbojka bez kompenzace 45 jedna výbojka paralelní kompenzací 3.N možno zatížit proudem max.25 — Instalační stykače Tabulka světelných zdrojů Světelné zdroje Je třeba mít paměti, spínání světelných zdrojů představuje kapacitní zátěž, kdy při zapnutí může objevit vysoká (špičková) hodnota záběrného proudu.