Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 22 z 30Poznámky redaktora
.N ESB25.5 2.N ESB63..N ESB63.5 2. výdržné napětí Uimp 6 kV ESB: kV EN: kV ESB: kV EN: kV s ochranným krytem kV Teplota okolního vzduchu (1) provozní -25 .N / EN40.N ESB100..N / EN20... +80 °C Max.5 VA 60 2.6 – Jmen.5 4.N Normy 60947-1, 60947-4-1 Jmenovité hodnoty pro všeobecné použití 240 – 480 100 A Jmenovité hodnoty motoru Proud při plné zátěži 220 ..1 (při °C) Jmenovitá frekvence DC, 400 Hz Frekvenční rozsah DC, ..N ESB25.N ESB100....N ESB20.5 2. ochrana vyřazena Jmenovitý proud pojistky 125 A Typ pojistky 480V K5 Max...N / EN40..N Mezní provozní hodnoty cívky podle IEC/EN60947-4-1 0...N ESB25.N ESB40.9 – 3 fáze 9. povolená provozní nadmořská výška 2000 m Odolnost proti sinusovým vibracím podle IEC 60068-2-6 (Fc) 1 g/3-150 Hz Odolnost proti rázům (sinusová půlvlna) podle IEC 60947-1 příloha Q Kategorie E Odolnost vůči rázům podle IEC 60068-2-27 (sinusová půlvlna) 11 pulz 15g (1) Pokud několik stykačů instalováno vedle sebe stykače jsou aktivní (zapnuté) déle jak jednu hodinu, pak každému druhému stykači třeba upevnit distanční vložku, typ ESB-DIS (šířka 1/2 modulu).5 7.5 4.N ESB/EN20..N / EN25.5 VA DC 2.N / EN25...... Charakteristiky magnetického systému Typ stykače ESB16. +55 (nestísněné prostory) skladovací -40 .5 8.N ESB63.. 240 V 1 fáze 6.6 – 440 .5 2.. výkon 220 ..... 240 V 1 fáze 0.INSTAL AČNÍ STYK AČE Hlavní obvod Charakteristiky užití podle UL/CSA Typ stykače ESB16.8 – 3 fáze 7,5 – 440 . 450 Hz Příkon cívky přítah 2.5 100 W držení 2.5 2. Distanční vložky není třeba použít případě, teploty okolí stykače °C, nebo typů ESB16...N...N ESB20..85 .... četnost elektrického spínánífrequency pro všeobecné použití 300 cyklů/h 300 cyklů/h 300 cyklů/h 300 cyklů/h 300 cyklů/h 150 cyklů/h pro použití motorů 600 cyklů/h 600 cyklů/h 600 cyklů/h 600 cyklů/h 600 cyklů/h – Obecné technické údaje Typ stykače ESB16.N ESB40.5 VA 60 2.. 1.N / EN20.N / EN25.N Jmenovité izolační napětí Ui podle IEC 60947-4-1 a VDE 0110 (Gr.5 VA DC 2..N ESB100..N / EN40.N ESB20.. 480 V 3 fáze 7.5 W — Instalační stykače Technická data . 480 V 3 fáze – Zkratová ochrana pro stykače bez tepelného nadproudového relé motor. 400 400 500 500 500 500 V Jmenovité impulz..5 4.5 4...5 4..5 7.5 4.N ESB40.N / EN20..5 2.