Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 22 z 30Poznámky redaktora
..5 2.N ESB100. ochrana vyřazena Jmenovitý proud pojistky 125 A Typ pojistky 480V K5 Max.5 4.5 4... 480 V 3 fáze – Zkratová ochrana pro stykače bez tepelného nadproudového relé motor.5 W — Instalační stykače Technická data . 240 V 1 fáze 6. 240 V 1 fáze 0.5 2.N / EN40..85 ..5 4.5 8. 1.N ESB25. Charakteristiky magnetického systému Typ stykače ESB16.... četnost elektrického spínánífrequency pro všeobecné použití 300 cyklů/h 300 cyklů/h 300 cyklů/h 300 cyklů/h 300 cyklů/h 150 cyklů/h pro použití motorů 600 cyklů/h 600 cyklů/h 600 cyklů/h 600 cyklů/h 600 cyklů/h – Obecné technické údaje Typ stykače ESB16. 480 V 3 fáze 7...N Jmenovité izolační napětí Ui podle IEC 60947-4-1 a VDE 0110 (Gr.5 2... výkon 220 ...N ESB63.5 7.8 – 3 fáze 7,5 – 440 .N ESB100.. +55 (nestísněné prostory) skladovací -40 .1 (při °C) Jmenovitá frekvence DC, 400 Hz Frekvenční rozsah DC, .N / EN40.N ESB20.N / EN20...N.N / EN25. výdržné napětí Uimp 6 kV ESB: kV EN: kV ESB: kV EN: kV s ochranným krytem kV Teplota okolního vzduchu (1) provozní -25 .N ESB20...5 VA 60 2.N ESB20.. Distanční vložky není třeba použít případě, teploty okolí stykače °C, nebo typů ESB16.5 2.N Mezní provozní hodnoty cívky podle IEC/EN60947-4-1 0.5 2.9 – 3 fáze 9.INSTAL AČNÍ STYK AČE Hlavní obvod Charakteristiky užití podle UL/CSA Typ stykače ESB16...5 4.N ESB25.N Normy 60947-1, 60947-4-1 Jmenovité hodnoty pro všeobecné použití 240 – 480 100 A Jmenovité hodnoty motoru Proud při plné zátěži 220 .. povolená provozní nadmořská výška 2000 m Odolnost proti sinusovým vibracím podle IEC 60068-2-6 (Fc) 1 g/3-150 Hz Odolnost proti rázům (sinusová půlvlna) podle IEC 60947-1 příloha Q Kategorie E Odolnost vůči rázům podle IEC 60068-2-27 (sinusová půlvlna) 11 pulz 15g (1) Pokud několik stykačů instalováno vedle sebe stykače jsou aktivní (zapnuté) déle jak jednu hodinu, pak každému druhému stykači třeba upevnit distanční vložku, typ ESB-DIS (šířka 1/2 modulu).N ESB63..N ESB40.N / EN25.... +80 °C Max.N ESB63.....5 2. 400 400 500 500 500 500 V Jmenovité impulz.5 100 W držení 2....N ESB/EN20.....N ESB40.6 – Jmen.N / EN40. 450 Hz Příkon cívky přítah 2.N / EN20..N / EN25.N ESB25.5 4.5 4..5 VA 60 2..5 7.5 VA DC 2..N ESB40.6 – 440 ..5 VA DC 2..N ESB100.N / EN20