Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 10 z 30Poznámky redaktora
N ESB100. Distanční vložky Pokud vnitřní teplota ovládací skříni překročí 40°C sty- kače budou zapnutém stavu déle jak hodinu, třeba řad ESB25.. Nové prove- dení bloku pomocných kontaktů šetří skladový prostor tím, že vyhovuje všem stykačům této řady. Bloky pomocných kontaktů Nová řada bloků pomocných kontaktů ABB montuje na levou stranu stykače. Stačí jen kontakty nacvaknout je hotovo. Po- mocné kontakty, ochranné kryty distanční vložky tak nain- stalujete snadno rychle. Pro upevnění není třeba žádný nástroj.N použít distanční vložku, vkládanou mezi každý druhý stykač. Ale při používání ESB16.... Jsou k dispozici různých velikostech možno snadno upev- nit tělo přístroje.INSTAL AČNÍ STYK AČE — Instalační stykače ESB EN Přehled příslušenství cvak! >40°C Upevnění příslušenství bez nutnosti použití nástroje Instalace příslušenství stykač bez nutnosti použití ná- stroje urychluje instalační práce zkracuje dobu údržby. ..N, ESB/ EN20.N ESB63.N není třeba distanční vložka ani při tep- lotách °C. Plombovatelné ochranné kryty Zajišťují bezpečnost obsluhy instalovaného systému