Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 10 z 30Poznámky redaktora
.. Ale při používání ESB16.N není třeba distanční vložka ani při tep- lotách °C. . Stačí jen kontakty nacvaknout je hotovo.INSTAL AČNÍ STYK AČE — Instalační stykače ESB EN Přehled příslušenství cvak! >40°C Upevnění příslušenství bez nutnosti použití nástroje Instalace příslušenství stykač bez nutnosti použití ná- stroje urychluje instalační práce zkracuje dobu údržby. Nové prove- dení bloku pomocných kontaktů šetří skladový prostor tím, že vyhovuje všem stykačům této řady. Plombovatelné ochranné kryty Zajišťují bezpečnost obsluhy instalovaného systému. Jsou k dispozici různých velikostech možno snadno upev- nit tělo přístroje... Bloky pomocných kontaktů Nová řada bloků pomocných kontaktů ABB montuje na levou stranu stykače.N ESB100.N použít distanční vložku, vkládanou mezi každý druhý stykač. Po- mocné kontakty, ochranné kryty distanční vložky tak nain- stalujete snadno rychle.. Distanční vložky Pokud vnitřní teplota ovládací skříni překročí 40°C sty- kače budou zapnutém stavu déle jak hodinu, třeba řad ESB25. Pro upevnění není třeba žádný nástroj.N ESB63.N, ESB/ EN20