HENSEL: NÁVOD Návrh a montáž v souladu s EN 61439

| Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Rozvaděčový systém ENYSTAR do 250 Aa rozváděčový systém Mi do 630 A

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 18 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
2 Vlastnosti izolačních materiálů - Teplotní stabilita krytů - Odolnost izolačních materiálů vůči neobvyklému horku ohni způsobenému vnitřními elektrickými vlivy - Odolnost vůči záření Zvedání - Mechanické vlivy - Označení 10. Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2012 Rok označení CE Ausstellungsdatum: 31. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH Co./č.7 Stupeň ochrany sestav 10....3 10. Hersteller: Gustav Hensel GmbH Co./č.5 10.2. HENSEL potvrzuje vlastnosti rozváděčového systému dle normy 61439 pomocí prohlášení o shodě. ENY 2009b Prohlášení shodě Das Produkt, Výrobek Typ Typ: ENYSTAR Typ Typ: . KG Výrobce Gustav-Hensel-Straße 6 57368 Lennestadt Beschreibung: Niederspannungs-Schaltgerätekombination „PSC“ Popis Výkonové rozváděče nízkého napětí (PSC), auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: na kterou vztahuje toto prohlášení shodě následujícími normami nebo směrnicemi: Norm Norma: DIN 61439-2 IEC 61439-2 EN 61439-2 und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n): a souladu nařízeními následující(ch) směrnice ES Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG Směrnice zařízeních nízkého napětí 2006/95 EU EMV-Richtlinie (EMC) 2004/108/EG Směrnice elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von Anbietern“.2.2015 Datum vydání: Gustav Hensel GmbH Co. Výrobce rozváděče musí přiložit prohlášení shodě výrobce systému dokumentaci jím sestaveného rozváděče. Společnost Gustav Hensel GmbH Co.2 10.2.4 10. ist Mitglied von ALPHA VDE.hensel-electric.. KG Výrobce: Gustav-Hensel-Straße 6 57368 Lennestadt Beschreibung: Installationsverteiler bis 250 “DBO” Popis Rozvodnice určená provozování laiky 250 “DBO” auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: na kterou vztahuje toto prohlášení, shodě následujícími normami nebo směrnicemi: Norm Norma: DIN 61439-3 IEC 61439-3 EN 61439-3 und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n): a souladu nařízeními následujících směrnice ES Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG Směrnice zařízeních nízkého napětí 2006/95 EU Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von Anbietern“. Toto prohlášení shodě souladu evropskou normou 17050-1 "Obecná pravidla pro prohlášení dodavatele shodě". ist Mitglied von ALPHA VDE.1 10. vztahují konstrukci chování rozváděčového systému během provozu musí zahrnovat následující kritéria.2. Soulad Směrnicí zařízeních nízkého napětí 2014/35 EU, která je právním základem, musí být potvrzeno prohlášením shodě. Prohlášení platné celosvětově jako prohlášení výrobce shodě požadavky národních mezinárodních norem.2015 Datum vydání: Gustav Hensel GmbH Co. Hersteller: Gustav Hensel GmbH Co.2. KG O.de/61439 P ww Erklärung der EG-Konformität Nr.6 10. Pro další informace dokumentaci sestavy jděte krok 5.3 Tyto testy již byly provedeny firmou HENSEL Ověření provedené výrobcem systému .18 Pokud výrobce rozváděče používá zdroje, které byly vyzkoušeny výrobcem systému ověřením návrhu, nemá povinnost provádět samostatné testy.3.2 10. Před zahájením návrhu: Splňuje vybraný rozváděčový systém požadavky místě? HENSEL, jako poskytovatel výrobku strana odpovědná rozváděčový systém, již poskytl množství ověření, jako podporu svého systému.. dokazuje, rozváděčový systém uvedené vlastnosti souladu požadavky příslušné normy 61439.2. Gutzeit - Technische Geschäftsleitung - - Technický ředitel - Technické informace Konformitätserklärung Mi-Verteiler .03. Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2013 Rok označení CE Ausstellungsdatum: 31. KG O. Gutzeit - Technische Geschäftsleitung - - Technický ředitel - Technické informace Prohlášení shodě ENYSTAR Erklärung der EG-Konformität Nr. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. Společnost Gustav Hensel GmbH Co.. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. Ověření, která již byla provedena firmou HENSEL (výrobce systému) Sekce norem OVĚŘENÍ provedené firmou HENSEL Síla materiálů součástí - odolnost vůči korozi 10.03. Prohlášení platné celosvětově jako prohlášení výrobce shodě požadavky národních mezinárodních norem. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH Co. členem skupiny ALPHA VDE (svaz elektroprůmyslu informační techniky)... členem skupiny ALPHA VDE (svaz elektroprůmyslu informační techniky). 2010b Prohlášení shodě Das Produkt, Výrobek Typ Typ: Mi-Verteiler Rozváděč Mi Typ Typ: . HENSEL (výrobce systému) potvrzuje provedení zkoušek prohlášením shodě.2.2. Krok Návrh sestavy ověření návrhu Prohlášení firmy HENSEL shodě stažení: www.3. Toto prohlášení shodě souladu evropskou normou 17050-1 „Obecná pravidla pro prohlášení dodavatele shodě“