HENSEL: NÁVOD Návrh a montáž v souladu s EN 61439

| Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Rozvaděčový systém ENYSTAR do 250 Aa rozváděčový systém Mi do 630 A

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 18 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Gutzeit - Technische Geschäftsleitung - - Technický ředitel - Technické informace Prohlášení shodě ENYSTAR Erklärung der EG-Konformität Nr. Ověření, která již byla provedena firmou HENSEL (výrobce systému) Sekce norem OVĚŘENÍ provedené firmou HENSEL Síla materiálů součástí - odolnost vůči korozi 10. 2010b Prohlášení shodě Das Produkt, Výrobek Typ Typ: Mi-Verteiler Rozváděč Mi Typ Typ: . KG Výrobce Gustav-Hensel-Straße 6 57368 Lennestadt Beschreibung: Niederspannungs-Schaltgerätekombination „PSC“ Popis Výkonové rozváděče nízkého napětí (PSC), auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: na kterou vztahuje toto prohlášení shodě následujícími normami nebo směrnicemi: Norm Norma: DIN 61439-2 IEC 61439-2 EN 61439-2 und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n): a souladu nařízeními následující(ch) směrnice ES Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG Směrnice zařízeních nízkého napětí 2006/95 EU EMV-Richtlinie (EMC) 2004/108/EG Směrnice elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von Anbietern“.2. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen.03. Výrobce rozváděče musí přiložit prohlášení shodě výrobce systému dokumentaci jím sestaveného rozváděče.2 Vlastnosti izolačních materiálů - Teplotní stabilita krytů - Odolnost izolačních materiálů vůči neobvyklému horku ohni způsobenému vnitřními elektrickými vlivy - Odolnost vůči záření Zvedání - Mechanické vlivy - Označení 10. KG Výrobce: Gustav-Hensel-Straße 6 57368 Lennestadt Beschreibung: Installationsverteiler bis 250 “DBO” Popis Rozvodnice určená provozování laiky 250 “DBO” auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein: na kterou vztahuje toto prohlášení, shodě následujícími normami nebo směrnicemi: Norm Norma: DIN 61439-3 IEC 61439-3 EN 61439-3 und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie(n): a souladu nařízeními následujících směrnice ES Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG Směrnice zařízeních nízkého napětí 2006/95 EU Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für Konformitätserklärungen von Anbietern“. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH Co..2.2. Soulad Směrnicí zařízeních nízkého napětí 2014/35 EU, která je právním základem, musí být potvrzeno prohlášením shodě. Prohlášení platné celosvětově jako prohlášení výrobce shodě požadavky národních mezinárodních norem. Před zahájením návrhu: Splňuje vybraný rozváděčový systém požadavky místě? HENSEL, jako poskytovatel výrobku strana odpovědná rozváděčový systém, již poskytl množství ověření, jako podporu svého systému. ist Mitglied von ALPHA VDE. vztahují konstrukci chování rozváděčového systému během provozu musí zahrnovat následující kritéria.4 10.2. Pro další informace dokumentaci sestavy jděte krok 5. ist Mitglied von ALPHA VDE. Das Unternehmen Gustav Hensel GmbH Co.hensel-electric.6 10..03. členem skupiny ALPHA VDE (svaz elektroprůmyslu informační techniky). Společnost Gustav Hensel GmbH Co.de/61439 P ww Erklärung der EG-Konformität Nr.2 10. Společnost Gustav Hensel GmbH Co. Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2013 Rok označení CE Ausstellungsdatum: 31..2. Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2012 Rok označení CE Ausstellungsdatum: 31.2. Toto prohlášení shodě souladu evropskou normou 17050-1 „Obecná pravidla pro prohlášení dodavatele shodě“.2015 Datum vydání: Gustav Hensel GmbH Co. Toto prohlášení shodě souladu evropskou normou 17050-1 "Obecná pravidla pro prohlášení dodavatele shodě". Gutzeit - Technische Geschäftsleitung - - Technický ředitel - Technické informace Konformitätserklärung Mi-Verteiler .2.2.... Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen. Hersteller: Gustav Hensel GmbH Co.5 10.2 10.3 10. KG O. dokazuje, rozváděčový systém uvedené vlastnosti souladu požadavky příslušné normy 61439./č. Prohlášení platné celosvětově jako prohlášení výrobce shodě požadavky národních mezinárodních norem. Hersteller: Gustav Hensel GmbH Co.7 Stupeň ochrany sestav 10. ENY 2009b Prohlášení shodě Das Produkt, Výrobek Typ Typ: ENYSTAR Typ Typ: .3./č.3 Tyto testy již byly provedeny firmou HENSEL Ověření provedené výrobcem systému .1 10.2015 Datum vydání: Gustav Hensel GmbH Co. HENSEL (výrobce systému) potvrzuje provedení zkoušek prohlášením shodě.18 Pokud výrobce rozváděče používá zdroje, které byly vyzkoušeny výrobcem systému ověřením návrhu, nemá povinnost provádět samostatné testy..3. Krok Návrh sestavy ověření návrhu Prohlášení firmy HENSEL shodě stažení: www. HENSEL potvrzuje vlastnosti rozváděčového systému dle normy 61439 pomocí prohlášení o shodě.. KG O. členem skupiny ALPHA VDE (svaz elektroprůmyslu informační techniky)