HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 468 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
V některých případech může stát, předřazené ochranné zařízení nemůže tuto ochranu převzít, např.468 Technické informace Dimenzování izolovaných vodičů Ochrana proti přetížení zkratu Ochranné zařízení předřazené přípojnicovému systému nepřebírá ani ochranu proti přetížení, ani ochranu proti zkratu odbočeného vedení F1.mm²). F1 D II 25A F0 NH2 400A kurzschlusssicherjištěné proti zkratu MMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn. Je třeba přednostně dodržovat pokyny zapojení uvedené přístrojů (např. připojovací průřez min. Hodnoty tabulky vztahují na venkovní vodiče. Doporučujeme průřezy závislosti předřazených ochranných zařízeních. NSGAFÖU kV Každý vodič musí být chráněný proti přetížení zkratu.: - neohebná spojení, která ani při zkratu nemohou dotýkat (fixace vodičů) - vedení zvláštní izolací, např. 125 A 16 mm2 H07VK 50 mm2 H07VK 35 mm2 NSGAFöu 63 A 16 mm2 H07VK oder Příklady: Dimenzování izolovaných vodičů rozvodných zařízeních Ochranné zařízení PVC H07V-K max.. °C NSGAFöu max. Z tohoto důvodu musí vedení před pojistkou instalovat tak, aby normálních podmínek nemoh vzniknout zkrat. Ochrana proti přetížení a zkratu 125 125 125 A . Dimenzování podle tabulky předpokládá předřazené ochranné zařízení jako ochranu proti přetížení a zkratu.. jako uložení bezpečné proti zkratu platí např. 105 °C 20 2,5 mm2 2,5 mm2 25 mm2 4 mm2 32/35 mm2 6 mm2 40/50 mm2 10 mm2 63 mm2 16 mm2 80 mm2 25 mm2 100 mm2 25 mm2 Mi 100 125 mm2 35 mm2 Mi 160 160 mm2 70 mm2 Mi 160 200 mm2 95 mm2 Mi 250 250 120 mm2 120 mm2 Mi 250 315 150 mm2 Mi 400 400 400 630 630 Stanovení průřezů pro vodiče uvnitř rozvodných zařízení podléhá podle IEC 439 odpovědnosti výrobce. . . 90° C Propojovací pás max.informaceRejstříktypů . znamená: „uložení bezpečné proti zkratu“. při odbočení jednoho nebo několika malých spotřebičů přípojnice, viz následující obrázek