HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 464 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Napájecí svorky 2 5-pólové, pro vodiče Al, pro montáž do prázdné skříně velikostí kompletně montážní desce 300 300 mm, s upevňovacími šrouby. MMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn.464 Technické informace Dimenzování vodičů proudový okruh Mezinárodní zkrácená označení druhů vodičů Dimenzování vodičů PE na proudový okruh Venkovní vodič mm2 : jako venkovní vodič Venkovní vodič mm2 : 1/2 průřezu venkovního vodiče, nejméně však mm2 (není elektromagneticky snesitelný) U budov velkým podílem spotřebičů střídavý proud nebo generátorů vyšší harmonické (EVG nebo PC) může být nutné provést vodič stejnou schopností vést proud jako venkovní vodiče. U všech přípojnicových systémů Hensel 630 vodič provedený stejnou schopností vést proud. Mezinárodní zkrácená označení druhů vodičů r (rigid) neohebné (flexible) flexibilní sol (solid) jednodrátové (stranded) vícedrátové,slaněné kruhové vodiče sektorové vodiče kruhové vodiče sektorové vodiče flexibilní vodiče RE (kruhové jednodrátové) SE (sektorové, jednodrátové) RM (kruhové vícedrátové) SM (sektorové, vícedrátové) Napájecí svorka 120, 4-pólová Mi 125, 5-pólová Mi 240, 4-pólová Mi 245, 5-pólová Mi 302, 2-pólová Mi 303, 3-pólová Mi 304, 4-pólová Jmenovitá připojovací schopnost 150 mm2 240 mm2 300 mm2 Proudové zatížení 250 400 630 A Utahovací moment Nm Svorkových míst na pól 4 Druh vodiče Cu/Al sol (kruhový) 16-50 16-50 25-50 25-50 35-70 Druh vodiče Cu/Al s (kruhový), (flexibilní) 16-150 16-70 25-240 25-120 150-300 35-185 Druh vodiče Cu/Al sol (sektorový) 50-150 50-70 50-185 50-120 150-185 95-185 Druh vodiče Cu s (sektorový) 35-150 35-70 35-240 35-120 150-240 95-185 Druh vodiče Al s (sektorový) 50-120 35-50 95-185 50-95 150-240 95-185 Svod Cu-pás 100 630 100 630 630 Hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způspbem odpovídajícím navrženým technickým doporučením, viz Technické informace Hliníkové vodiče.informaceRejstříktypů