HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 457 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
X.informaceRejstříktypů . Systém označení skládá kódových písmen a dvou následujících identifikačních čísel. Tato písmena slouží přesné specifikaci stupňů ochrany. U písmen rozlišuje mezi dodatečnými písmeny doplňkovými písmeny. Příklad: IP 7 Kódová písmena (International Protection) MiMMiLESLELSESDKDKKDKVKKVVTechn. Dodatečné písmeno používá jen tehdy, když skutečná ochrana proti přístupu k nebezpečným dílům vyšší než udává první ukazatel; nebo pokud udaná jen ochrana proti přístupu nebezpečným dílům stupeň ochrany proti pevným cizím tělesům nebere zřetel.457 2. Skříň smí být označena jen jedním stupněm ochrany udaným jedním dodatečným písmenem, pokud skříň splňuje také všechny nižší stupně ochrany. Ukazatel: ochrana proti vodě IP X7 Použití Žádná ochrana Ochrana proti příležitostně svisle padající kapající vodě Ochrana proti příležitostně kapající vodě, když skříň nakloněná až o 15° Ochrana proti příležitostným čisticím pochodům, bez přímého postříkání provozních prostředků Ochrana proti příležitostným čisticím pochodům, bez přímého postříkání provozních prostředků Ochrana proti provozním pochodům, bez přímého postříkání provozních prostředků Ochrana proti provozním pochodům, bez přímého postříkání provozních prostředků Ochrana proti účinkům při dočasném ponoření do vody Symbol ƇƇ IP 20 IP 31 IP 44 IP 55 IP 67 Význam dodatečného písmene IP kód může být ještě rozšířený písmena. První ukazatel pak nahrazuje znakem . Tato písmena přiřazují oba ukazatele