HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 416 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Délka: metr 42,7 W/m 63,8 W/m 102,3 W/m Poloha přípojnic Pro udržení odolnosti proti zkratu nesmí přípojnicové držáky překročit rozteč 300 mm. Sběrnicový systém souladu EMC elektomagnetickou kompatibilitou Standardně N/PEN vodiči: - dimenzováno stejnou proudovou zátěž jako vnější (fázové) vodiče - EMC příznivější prostoru vnějších vodičů MiLESLELSESTechnicalDataDKDKKDKVKKVVTypes .c., 1000 d. Jmenovité izolační napětí 690 a.c.c.416 Mi-rozvaděč Technická příloha Přípojnice Jmenovité hodnoty při napětí (VDE 0110) Jmenovité napětí 690 a. Jmenovité hodnoty při proudech Přípojnice 250 400 630 A Jmenovitý proud sběrnice 250 400 630 A Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw Icw Icw s Jmenovitý dynamický proud IPK IPK IPK kA Ztrátový výkon sběrnicového systému Systém sběrnic pol. Osazení přípojnicových nosníků Mi 63 L1, L2, 12x10 20x10 30x10 mm N 12x5 12x10 25x10 mm PE 12x5 12x5 12x10 mm Přípojnicový spojovač Přípojnicové systémy 250 A a 400 mohou spojovat přípojnicovým spojovačem Mi SV 25