HENSEL: Hlavní katalog č. 10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Hensel, s.r.o.

Strana 179 z 500

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
179  modulových jednotek: Přiložený krycí pásek uzavření nevyužitých výřezů pro přístroje  modulových jednotek: Vylamovací výřezy pro přístroje Malé rozvodnice KV Jističová skříň prostorem pro přístroje nezávislé obsluze.  Požární odolnost zkouškou žhavou smyčkou dle IEC 695-2-11: 750 °C, odolný proti vznícení, samozhášecí  Kompaktní, opticky čisté řešení produktu  možná přípravná montáž montáž kabeláž při zabudování řadových svorek.  Integrovaná police příslušenství – všechno své místo  Nerezové šrouby V2A  Kabelové vstupy integrovanými, elastickými těsnícími membránami MiMMiLESLELSESDKDKKDKVTechn. Kabelové vstupy přes elastické těsnící membrány  stejné skříni možné zabudovat současně instalační přístroje podle normy (rozměry pouzdra podle DIN 880).informaceRejstříktypů