HAGER: Stykače a relé pro tiché a spolehlivé ovládání

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné – tak to lze charakterizovat tři nové kompletní produktové řady stykačů a relé od firmy Hager, jejichž technické vlastnosti jsou zcela přizpůsobeny potřebám elektrikářů a elektromontérů. Veškeré výrobky jsou v jednotném aktuálním designu pro modulové přístroje a jsou vybaveny odklápěcím krytem pro umístění popisového štítku a ukazatelem stavu. Aby byla umožněna pohodlná montáž bez nutnosti měnit nářadí, jsou všechna připojení opatřena křížovým ...

Vydal: HAGER ELECTRO s.r.o. Autor: Hager

Strana 7 z 26

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
4 S možností ručního ovládání - AUTO: Automatický režim - OFF: Kontakty trvale rozep- nuty - ON: Kontakty trvale sepnuty Stykače relé jsou vybaveny ručním přepínačem.7 Se sníženou hlučností Doporučuje pro použití v bytové výstavbě, kde garan- tujeme tichý provoz celou dobu jeho životnosti. 2 Stykač automatickým návratem Pro efektivní využití energie: např. S různým ovládacím napětím a různou kombinací kon- taktů. 1 Stykače ručním bez ručního ovládání Nepostradatelné pro řízení topení, osvětlení, ventilaci, atd. 5 . pro přepínání mezi vysokým nízkým tarifem. - AUTO: Automatický režim - OFF: Kontakty rozepnuty - ON: Kontakty sepnuty (po přivedení napětí cívku dojde přepnutí automa- tického režimu) 3 Nízká spotřeba energie Nová technologie, která zajišťuje snížení spotřeby energie 30%