HAGER: Stykače a relé pro tiché a spolehlivé ovládání

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné – tak to lze charakterizovat tři nové kompletní produktové řady stykačů a relé od firmy Hager, jejichž technické vlastnosti jsou zcela přizpůsobeny potřebám elektrikářů a elektromontérů. Veškeré výrobky jsou v jednotném aktuálním designu pro modulové přístroje a jsou vybaveny odklápěcím krytem pro umístění popisového štítku a ukazatelem stavu. Aby byla umožněna pohodlná montáž bez nutnosti měnit nářadí, jsou všechna připojení opatřena křížovým ...

Vydal: HAGER ELECTRO s.r.o. Autor: Hager

Strana 2 z 26

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Všechna relé jsou vybavena ma- nuálním ovládáním možností volby ON/Auto/OFF jsou přizpůsobeny pro dlouhou život- nost nejméně milionem me- chanických 000 elektrických spínacích cyklů. Jelikož napájecí napětí pokryta široká škála pouze jedním přístrojem.2 Kompaktní typy: Nové stykače relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové kom- pletní produktové řady stykačů a relé firmy Hager, jejichž technické vlastnosti jsou zcela přizpůsobeny potřebám elektri- kářů elektromontérů. Kompaktní instalační relé do 16A Řada nových instalačních relé ke spínání proudu obsa- huje nové přístroje ovládacím napětím 8/12, 230 Zají- mavostí jsou relé dvěmi spína- cími dvěma rozpínacími kontak- ty zabírající rozvaděči pouze dva moduly. Tímto Vám zjedno- dušuje výběr naší produktové nabídky. Veškeré výrobky jsou jednotném aktuálním designu pro modulové přístroje jsou vybaveny od- klápěcím krytem pro umístění po- pisového štítku ukazatelem stavu. . Aby byla umožněna po- hodlná montáž bez nutnosti měnit nářadí, jsou všechna připo- jení opatřena křížovým šroubem PZ2