GRÄSLIN podlahový termostat Famoso 505/555

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

FAMOSO 505/555 montáž na povrch 3-4 vodičové připojení 2 volitelné teplotní hladiny denní program (famoso 505) týdenní program (famoso 555) jednoduché ovládání přes spínací hodiny nejkratší spínané časy: famoso 505 - 15 minut famoso 555 - 2 hodiny teplotní rozsah +5°C - +32°C přesnost ± 0,25 – 0,5 K přesná elektronická regulace ruční přepínač FIX zapnuto, FIX vypnuto, automatika podle nastaveného programu ...

Vydal: pan-electronics, s.r.o. Autor: Panelectronics

Strana 1 z 1

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
: 00420 603 440 552 e-mail: grasslin@panelectronics. www.cz FFAAMMOOSSOO 550055//555555 montáž povrch 3-4 vodičové připojení 2 volitelné teplotní hladiny denní program (famoso 505) týdenní program (famoso 555) jednoduché ovládání přes spínací hodiny nejkratší spínané časy: famoso 505 minut famoso 555 hodiny teplotní rozsah +5°C +32°C přesnost 0,25 0,5 K přesná elektronická regulace ruční přepínač FIX zapnuto, FIX vypnuto, automatika podle nastaveného programu Spínací výkon: odporová zátěž: 5A/250V~ induktivní zátěž při cos. 0,6 1A/250V~ připojení 230 Hz záloha chodu přes akumulátor hodin Termostat dodáván čidlem, které dlouhý připojovací kabel (lze prodloužit).cz distributor Grässlin termostat pro podlahové vytápění, čidlem denní nebo týdenní program dle typu .panelectronics.cz e-mail: volgemut@pan-el.PPOODDLLAAHHOOVVÝÝ TTEERRMMOOSSTTAATT FFAAMMOOSSOO 550055//555555 SScchhéémmaa:: Region Čechy Region Morava Karlová Silvie Volgemut Miloš Tel.: 00420 603 533 964 Tel