FLUKE: Náklady spojené s nízkou kvalitou elektrické energie

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Klíčem k přežití v dnešním globálním konkurenčním prostředí je produktivita. Zvážíte-li základní vstupy do výroby – čas, práci a materiál – zjistíte, že zde není příliš prostoru pro optimalizaci. Den má 24 hodin, práce je drahá a u materiálu nemáte moc možností na výběr. Každá firma proto musí využívat automatizaci, aby získala větší výstup ze stejných vstupů, jinak nepřežije.

Vydal: FLUKE s.r.o. Autor: FLUKE

Strana 3 z 4

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2012 Kromě přístroje samotného musí bezpečnostní standardy splňovat i dodávané příslušenství. Přitom vám pomohou následující kroky. • Dodržujte normy: Prověřte například, zda zemnicí systém vyhovuje normě IEEE-142. Jsou tyto prvky správně specifikovány nainstalovány? • Získejte směrné testovací údaje všech zátěží: velmi důležité pro prediktivní údržbu zároveň vám to umožní odhalit vznikající problémy. Před instalací nového zařízení ověřte kapacitu obvodu. Řízením zátěže určujete, kdy provozu konkrétní zařízení jakým způsobem jednotlivé zátěže sčítají. transformátory třídy K). V tomto okamžiku potřebujete zjistit náklady prevenci opravu, poté porovnat náklady spojenými s nízkou kvalitou elektrické energie. Zjistěte hlavní příčinu poruch, abyste budoucnu zabránili jejich opakování. Toto srovnání vám umožní zdůvodnit investici potřebnou pro řešení problémů s kvalitou elektrické energie.Článek volnému použití 29. Úspora peněz díky kvalitní elektrické energii Pokud již znáte náklady spojené nízkou kvalitou elektrické energie. • Používejte monitorování: Jste schopni zjistit zkreslení napětí dříve, než způsobí přehřátí motorů? Dokážete sledovat přechodné jevy? Pokud nepoužíváte monitorování elektrické energie, pravděpodobně nezjistíte nadcházející problém, ale prostoj, který způsobí. Protože mělo jednat průběžnou činnost, nesvěřujte externí firmě, ale raději použijte správné nástroje, abyste mohli provádět vlastní zkoušky monitorování kvality elektrické energie. • Prověřte ochranné prvky: Sem patří ochrana před bleskem, tlumiče přechodného přepětí (TVSS) tlumiče proudových rázů. • Zkontrolujte postupy údržby: Provádíte zkoušky poté reagujete nápravnými akcemi? Provádějte pravidelný průzkum kritických bodech kontrolujte například napětí nulovém vodiči vůči zemi zemní proud u napájecích vedení rozvodných odboček. změně konfigurace překontrolujte kritická zařízení. Pokud však začnete zátěž řídit některé zátěže přeskupíte tak, aby jich současně sčítalo méně, nová zátěž špičce jen občas přesáhne 595 kWh. Foto: Fluke Odstraněním problémů kvalitou elektrické energie snížíte velikost špičkového odběru základu, kterého se odvíjí. Zvažte použití úpravny napájení záložního napájení. Nyní potřebujete tyto náklady eliminovat. Nyní je překvapivě dostupné vždy levnější než případný prostoj. oprava uzemnění) vyrovnávání (např. Provádějte průzkum rozvodného zařízení infračerveném spektru. • Ověřte zmírňování: možnostem zmírňování problémů kvalitou elektrické energie patří korekce (např. Zkontrolujte, zda energetický rozvodný systém vyhovuje normě IEEE-141. Například budova průměrné energetické nároky 515 kWh, přičemž špičce stoupá 650 kWh. • Zkontrolujte návrh: Zjistěte, jak systém může nejlépe podporovat procesy jakou infrastrukturu potřebujete, abyste zabránili poruchám.