FLUKE: Náklady spojené s nízkou kvalitou elektrické energie

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Klíčem k přežití v dnešním globálním konkurenčním prostředí je produktivita. Zvážíte-li základní vstupy do výroby – čas, práci a materiál – zjistíte, že zde není příliš prostoru pro optimalizaci. Den má 24 hodin, práce je drahá a u materiálu nemáte moc možností na výběr. Každá firma proto musí využívat automatizaci, aby získala větší výstup ze stejných vstupů, jinak nepřežije.

Vydal: FLUKE s.r.o. Autor: FLUKE

Strana 1 z 4

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Foto: Fluke Náklady spojené nízkou kvalitou elektrické energie Klíčem přežití dnešním globálním konkurenčním prostředí je produktivita. . Kvalita elektrické energie je proto zcela zásadní. Proto musíme spoléhat automatizaci, která závislá kvalitní elektrické energii. I dokonale nainstalovaného udržovaného zařízení dokonale navrženém objektu mohou během stárnutí vzniknout problémy s kvalitou elektrické energie. 2012 Schopnost vyčíslit konkrétní náklady ztráty mají dispozici vybrané měřící přístroje elektrické energie. Příkladem řada Fluke 430. Následky jsou různé nadměrných nákladů elektrickou energii úplné zastavení výroby. Problémy kvalitou elektrické energie mohou způsobit špatnou funkci nebo zastavení procesů zařízení. Foto: Fluke Pro měření silových vedeních jsou dle karegorie předepsané normované ochranné obleky prostředky. Jak dokážete vyčíslit? Měření nákladů spojených kvalitou elektrické energie Problémy kvalitou elektrické energie obecně projevují třech oblastech: prostojích, problémech zařízením nákladech na energii. Zvážíte-li základní vstupy výroby čas, práci materiál zjistíte, zde není příliš prostoru pro optimalizaci. Neustále dochází nečekaným výpadkům, poklesům napětí nárazovým proudům. Den hodin, práce drahá materiálu nemáte moc možností výběr. obvykle k tomu dojde nejhorší možnou dobu. Každá firma proto musí využívat automatizaci, aby získala větší výstup stejných vstupů, jinak nepřežije. Vzájemná funkční závislost různých systémů přidává problémům s kvalitou elektrické energie složitosti. tím jsou samozřejmě spojeny nějaké náklady. Problémy kvalitou elektrické energie mohou vznikat také mimo odběrné místo.Článek volnému použití 29. Problémy kvalitou elektrické energie mohou kdykoli vyřadit činnosti systémy, jež jsou životně důležité pro každou továrnu podnik