FLUKE: Co je vizuální infrateploměr?

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Rozdíly mezi vizuálním teploměrem a klasickým bezkontaktním teploměrem. Měření teploty lze provádět několika typy přístrojů, od základních a jednoduchých, které zobrazují hodnotu aktuální teploty v jednom zprůměrovaném bodě, až po sofistikované termokamery s precizní optikou, které zobrazují celkový pohled na situaci a teplotní úroveň všech zobrazených bodů. Na trhu se však objevila nová kategorie přístrojů – vizuální IR teploměry. Co si lze pod tím představit a jak se odlišují od ostatních měřících přístrojů?

Vydal: FLUKE s.r.o. Autor: FLUKE

Strana 3 z 3

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Další vyšetřování odhalilo, baterie tomto přístroji měla zkratovanou buňku, což vedlo většímu proudu napájecím zdroji příliš nízkému napětí pro fungování světelných obvodů. Lze tak předejít vážnějším selháním technologických celků, které mohou být zapříčiněny nepřesným zaměřením teploty. Problémem bylo, několika nich došlo rychlému poklesu intenzity světla jejich úplného vypnutí během prvních dvou minut zapnutí. Pohled uložený obrázek mém počítači, pomocí Fluke SmartView softwaru, pak poskytl podrobnější informace. 2013 Technik správy budovy: Při kontrole záměrně odpojí přívod elektrického proudu provede kontrola, zda všechny jednotky nouzového osvětlení fungují dostatečně svítí. . odstranění krytů, jsem připojil napájení zaměřil svou pozornost desku napájecího zdroje. Prvním odhadem byla nutnost výměny baterií. VT02 jsem použil nastavení NEAR, protože jsem měřil pouze několik centimetrů desky. Výměna zkratované baterie pak problém vyřešila. displeji VT02 problematická místa zobrazí tepelné mapě díky reálnému zobrazení ihned vidět, jaké části teplota nalézá. Jak vidět infračerveném obrázku desky napájecího zdroje, červené oblasti zvýrazněné centru obrázku měli teplotu asi (cca 27,8˚C), ale reálný tepelný bod byl dolní části displeje. Popisky obrázků: Infračervený obraz desky napájecího zdroje Vizuální obraz desky napájecího zdroje Závěr Vizuální infrateploměr kombinací malého odolného teploměru kombinaci funkcionalitou termální kamery. Díky příznivé ceně přístroje (16 960 bez DPH) lze technikům údržby poskytnout silný nástroj pro rychlou snadnou identifikaci případných problémů. Jedno nouzové světlo nefungovalo správně před simulovaným výpadkem, takže po jeho výměně jsem pokusil určit povahu selhání.Tisková zpráva K okamžitému zveřejnění 29