EXTA automatizace budov

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Autor: Tympol plus

Strana 5 z 24

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Systémy nechrání před symetrickým úbytkem napětí. Vlastnosti: • Ochrana před zánikem fáze • Ochrana před asymetrii napětí • Ochrana před špatným sledem fází (CKH-01, CKM-01) • Mezní napětí sepnutí 185 (CAH-01, CKH-01), nastavitelné 170 200 (CAM-01, CKM-01) • Hermetické provedení CAH-01, CKH-01, krytí IP65 • Optická signalizace, modulové provedení CAM-01, CKM-01, krytí IP20 • Kategorie přepětí II, třída ochrany II Označení CKH-01 CAH-01 CKM-01 CAM-01 Napájecí jmenovité napětí 230 400 AC Tolerance napájecího napětí -15 +10 % Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitý odběr proudu mA Optická signalizace zelená/červená LED červená LED Práh asymetrického napětí 185 170V 200 V Hystereze napětí cca V Opožděné sepnutí tt 5 s Opožděné sepnutí t2 1 s Parametry sepnutí 1NO 250 V AC1 2500 VA Počet připojovacích vodičů 7 Průřez vodičů 4x0,75mm2 a 2x1,50 mm2 0,2÷2,50 mm2 Délka přívod.5 ata exta ta exta ex xta exta exta exta exta exta exta ta exta ta exta exta exta exta exta exta KONTROLA PARAMETRŮ NAPÁJECÍ SÍTĚ KONTROLA SLEDU FÁZÍ ASYMETRIE NAPĚTÍ Čidla asymetrie napětí slouží k ochraně napájených spotřebičů z třífázové sítě (např. motory) před poškozením vlivem výpadků fázového napětí, asymetrie fázového napětí, špatným sledem fází (CKH-01, CKM-01). Opožděné odpojení napěťová hystereze zaručují odolnost krátkodobé odchylky napětí. kabelu 0,5 - Pracovní teplota -20 +60°C Rozměry 69x56x27 1-modul 90x17,5x66 mm CAM-01CKH-01 CKM-01CAH-01