ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 27 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.9. • modulem M706: <5.0 (typicky) • bez modulů: <7. Základní údaje________________________ Základní údaje Metrologické požadavky • Třída 0.5 (typicky) elektroměry 3x230/400 V • modulem M706: <8.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6. +70 °C Vlhkost • Roční % Strana 39 . Spotřeba energie proudový obvod jednu fázi • 0,05VA (5A) Napěťová obvod fáze elektroměry 3x100: V3/100.5 VA, 4.5 VA, 3.0 VA, 4.5 (typicky) Měření energie +AE (I+IV) kWh -AE (II+III) kWh +RE (I+II) kvarh -RE (III+IV) kvarh +REi (I) kvarh +SEi (I) kVAh +REc (II) kvarh +SEc (II) kVAh -REi (III) kvarh -SEi (III) kVAh -REc (II) kvarh -SEc (II) kVAh Měření okamžitých hodnot • Celková činný jalový výkon • Fázový činný jalový výkon • Fázové napětí • Proud fáze • Cos 9 • Frekvence • Nemazatelné součtové registry Registry • 32x1 hlavních registrů (sumy, maxima) • 32x15 registrů pro předhodnoty • Integrace maxima 1do 180 minut Profily • Nejvýše kanálů • Integrační perioda 1do 180 minut • bity diagnostiky integrity dat Záznamník • Velikost 1024 událostí • Typ, popis datum čas Testovací konstanta elektroměru typ (horní LED) • 100 000 imp/kWh (kvarh) Testovací konstanta elektroměru typ (horní LED) • 000 imp/kWh (kvarh) Frekvence dolní žluté diody LED • Programovatelná Rozsah teplot • Pracovní -20 .5 podle ČSN EN60687, IEC 62052­ 11, IEC 62053-22 • Třída 1podle ČSN EN61036, IEC 62053-21 Měřící systém • Digitální • systémy pro vodičovou síť • systémy pro vodičovou síť Napětí • 3x230/400 V • 3x100:V3/100 V • Un= 3x110:V3/110 V • Un= 3x100 (dvousystém) • Un= 3x110 (dvousystém) • Měřící rozsah: 115 Un Proud • 1A • A • Imax=15 A Počáteční proud: 0,1% InA Frekvence • Hz Napájecí napětí • Přístroj napájen, je-li přítomna minimálně jedna fáze.2002 2002Enermet 10 TECHNICKÉ PARAMETRY Tab.2 podle ČSN EN60687, IEC 62052­ 11, IEC 62053-22 • Třída 0.0 VA, 3.0 (typicky) • bez modulů: <5.