ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 23 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3 Chybová hlášení displeji Na displeji zobrazen text Err čísla 001, 002, nebo 003. Strana 39 . Toto číslo udává, které části chyba detekována. Toto číslo udává jaké chyby byly detekovány. Tyto symboly také indikují různé chybové situace pomocí následující tabulky. • Zkontrolujte záznamník chybové registry 9.2 Bliká symbol pro indikaci fáze Symboly displeji indikují jednotlivé fáze L1, L2, L3. Symboly svítí, jestliže jednotlivých fázích napětí.2002 2002Enermet 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 9. Jestliže však dotazujeme chybový registr pomocí uživatelského rozhraní, toto osmimístné číslo zobrazuje dekadicky tedy odlišné zobrazení displeji). o Err 001: chyba hardwaru aplikačního modulu elektroměru o Err 002: chyba hardwaru měřícího jádra elektroměru o Err 003: vnější chyba síti, transformátoru nebo v připojení) Za tímto číslem zobrazeno osmimístné hexadecimální číslo.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6.1 LED dioda Alarm svítí Jestliže svítí tato LED dioda, potom: • Zkontrolujte připojení kontakty přípojných vodičů.9. Tabulka Chybové indikace indikované symbolem pro fáze Indikace Význam Postup Symbol pro jednu fázi bliká Nízké nebo vysoké napětí fázi Zkontrolujte přítomnost fází a jejich připojení Všechny symboly pro fúze blika)í Nevyvážené napětí Zkontrolujte přítomnost fází a jejich připojení Všechny symboly blikají přerušovaně interval změny 2 sekundy Chybné pořadí fází Zkontrolujte přítomnost fází a jejich připojení 9