ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 18 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
5). Provádějte krátké stisky černého tlačítka, se dostanete požadovanému datumu. Druhá úroveň zobrazuje datumy zvoleného profilu nejposledněji naměřeného. Provádějte krátké stisky, dostanete požadovanou hodnotu. třetí úrovni můžete kdykoliv provést střední stisk tím vracíte druhou úroveň. Pak proveďte střední stisk.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6. Mezi jednotlivými položkami pohybujeme pomocí krátkého stisku. Jestliže nalezneme příslušnou položku provedeme střední stisku. Nyní zobrazena druhá úroveň (úroveň dne). Nyní zobrazí třetí úroveň (úroveň hodnot).9. Strana 39 . Dostaneme podmenu PROFILY (úroveň volby profilu).2002 2002Enermet Nejprve přejdeme režimu manuálního listování pomocí dvou krátkých stisků černého tlačítka. Zobrazují hodnoty zvoleného dne jsou doplněny časovou značkou (hh:mm) začínají nejposlednější hodnotou nahranou v příslušném dni. (Viz obr. Nyní zobrazováno hlavní menu