ENERMET Příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.0

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci a používání elektroměru V6.

Autor: Enermet

Strana 10 z 39

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Začne blikat den. 4. Opakujte výše popsaný postup dokud nedostanete požadované datum čas blikající displeji. 6. Potvrďte změnu tím, provedete krátký stisknutí červeného tlačítka.Multifunkční elektroměry E700- příručka pro instalaci používání elektroměru V6, 6. Příslušné nastavení možné pomocí uživatelského rozhraní E700UI pomocí příkazů: Poslat, datum čas. Před tím musí být elektroměr připojen například pomocí optokabelu nebo modemu.3 Baterie. Políčko měsíc začne blikat. Proveďte krátký stisk červeného tlačítka. 2. Pokud chcete změnit den, proveďte tolik krátkých stisknutí černého tlačítka, kolik potřeba, abyste získali požadovaný den displeji. 5. Pokračujte dalším bodem. Pokud červené tlačítko nebude zmáčknuto, datum čas elektroměru nezmění. displeji objeví datum čas. Nejprve proveďte krátký stisk černého tlačítka. Potvrďte změny tím, provedete krátký stisk červeného tlačítka. 3. Pokud den správně, přikročte kroku 5. Změňte měsíc stejným způsobem jako jste změnili den kroku 4). Pokyn jak odstranit kryt baterie, který zároveň překrývá červené tlačítko naleznete v kapitole 2. Nastavení času data provádí pomocí obou tlačítek: 1. Strana 39 . Znova krátce stiskněte červené tlačítko. Všechny znaky displeje objeví displeji. 7.2002 2002Enermet 5 NASTAVENI DATUMU ČASU Nastavení času možné provést buď pomocí uživatelského rozhraní E700UI nebo pomocí obou tlačítek.9. Je možné okamžitě znovu nastavit datum čas elektroměru tím, že se provede znovu stisknutí červeného tlačítka. Potvrďte den tím, krátce zmáčknete červené tlačítko