ELO+ Komunikační adaptéry

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

ELO+, realizuje následující portfolio služeb v oblastech "Zakázkové osazování DPS", "Výroba a prodej komunikačních adaptérů" a "Vývoj elektroniky na zakázku".

Vydal: ELO+, spol. s r. o Autor: ELO+

Strana 19 z 42

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Převodník rovněž koriguje zkreslení šířky bitů, kterému mohlo dojít při přenosu. 11bitů (start, 9 datových bitů, stop).cz, +420 382 213 695, fax +420 382 213 069 . Přepínací rychlost dostačující k tomu, aby převodník mohl být nasazen síti, níž je organizace přenosu typu MASTER-SLAVE MULTI MASTER. Použití převodníku Převod komunikace metalického média dražší optické vlákno vhodný zejména: 1) prostředí velmi vysokou úrovní rušivých signálů, 2) při přechodu prostředí, kde vyžadovaná zvýšená izolace (rozvodny, trafostanice), 3) prostředích, kde není možno použít metalické vedení, důvodu elektromagnetického rušení okolí, 4) aplikacích, kterých kladen vyšší důraz na bezpečnost utajenost přenosu, 5) nevyhoví-li jiných důvodů galvanické oddělení signálů pomocí optočlenů. Funkční schéma převodníku Technické podmínky Parametry Přenášené signály diferenciální signál AB Typ zapojení konektoru RS485 svorky Izolace galvanické oddělení RS485 GND napájení kV/1sec Způsob přenosu asynchronní, poloduplexní Optický kabel Optické konektory Maximální rychlost přenosu Minimální rychlost přenosu dvě vlákna multimode kabel 50/125(62/125) typ ST 115 200 bit/s 1200 bit/s Napájení Rozměry: délka šířka výška Váha Provozní podmínky Skladovací teplota Pracovní teplota Vlhkost externí zdroj 9-24V/200mA 115mm 55mm 24mm 137g - oaž +55 C + +50o C 0 85% (nekondenzující) ELO+, spol., CZ-397 Písek, Nádražní 2234, www.Charakteristiky Nezávislý protokolu komunikace Minimální zpoždění dat Al kryt pro DIN lištu Napájení 9-24 ss Dosah 3km Úvod V průmyslové automatizaci pro komunikaci stále více používá přenos signálů prostřednictvím optického vlákna buď jednovidového (SINGLE MODE) nebo mnohavidového (MULTI MODE). Pracuje autonomně základě zadané rychlosti přenosu dat (1200b/s 115200b/s) formátu dat. Tyto případy řeší převodník ELO E171 převodem na mnohavidová vlákna (MULTI MODE). Hlavní výhoda vláknové optiky odolnosti proti elektromagnetickému rušení, nepatrném vyzařování vysoké přenosové kapacitě.elo.o.cz, sales@elo. Optické vlákno připojuje pomocí optického konektoru ST. Principy činnosti ELO E171 převádí signál, který přijal rozhraní RS-485 na vysílací vlákno optického kabelu signál přijímacího vlákna vysílá RS-485. r. Ten musí být asynchronní délkou znaku resp. Kromě převodu signálů řeší převodník převod mezi duplexním přenosem optickém vedení poloduplexním přenosem lince RS-485 (přepínání směru přenosu)