ELO+ Komunikační adaptéry

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

ELO+, realizuje následující portfolio služeb v oblastech "Zakázkové osazování DPS", "Výroba a prodej komunikačních adaptérů" a "Vývoj elektroniky na zakázku".

Vydal: ELO+, spol. s r. o Autor: ELO+

Strana 11 z 42

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
35mm konektor rozhraní RS-485 nepoužívá) převodník automaticky vyhodnocuje signál TxD. Dosah rozhraní RS-232 omezen normou vzdálenost 15 Převedením signálů rozhraní RS-485 možno zvýšit dosah přenosu, odolnost přenosu vůči rušení také počet účastníků komunikace. Napájení Převodník může být napájen buď přes konektor 2,35mm, nebo přes kontakty 9-5 konektoru pro rozhraní RS-485 (DB9M).o.unikujte i Převodník RS-232/485 s řízením přenosu automatickým nebo RTS bez galvanického oddělení rozhraní ELO E06G Charakteristiky Miniaturní provedení Bez galvanického oddělení rozhraní Automatické nebo RTS řízení Přenos RxD TxD Napájení 24V ss Úvod RS-232 rozhraní určené spojení dvou koncových zařízení (KZ, nebo též DTE). Dobu zapnutí vysílače nutno přizpůsobit použité přenosové rychlosti, neboť automatickém režimu nutno držet vysílač aktivní dobu, kterou trvá vysílání jednoho byte. Odběr zdroje napětí nesmí překročit 100 mA. Doporučovaná maximální délka vedení 1200 při rychlosti 9600 b/s. Nastavení časové konstanty nemá žádný vliv přenášená data. Proto přenos musí být poloduplexní, což znamená, vysílač RS-485 musí být vypínán, aby bylo umožněno vysílat dalším účastníkům komunikace a zapínán jen době vlastního vysílání. Převodník dovoluje přenos rychlostí 115 200 b/s.elo.cz, +420 382 213 695, fax +420 382 213 069 .cz, sales@elo. Tato maximální dosažitelná rychlost klesá délkou vedení, resp. růstem jeho impedance. Principy činnosti Rozhraní RS-485 určeno obousměrné komunikaci po jednom páru vodičů. okamžiku změny TxD klidového stavu (ze záporné kladné polarity), převodník automaticky aktivuje vysílač linky., CZ-397 Písek, Spravedlnosti 741 www. Tento čas lze nastavit rozmezí 0,1 (pro rychlost 115,2 kb/s) 2,5 (4,8 kb/s). Funkční schéma převodníku RS-232 DCE 6 <DSR t—i RS-485 DC 6-24V tSV-I gnd 5 5 I GND | 3 >TxD y- 2 <RxD controller ťxřx>8 Přípustné rušivé přepětí vedení vedení nesmí být vystaveno vlivům atmosférických výbojů Požadovaná impedance vedení 100 W Ostatní Dosah 1200 m, Maximální rychlost přenosu 115 200 b/s Minimální rychlost bit/s Minimální rychlost při automatickém řízení 800 bit/s Rozměry šířka délka výška mm Váha g Skladovací teplota oaž +55 C Pracovní teplota +0o +50o C Vlhkost 85% (nekondenzující) ELO+, spol. r. Použití převodníku Převodník RS-232 RS-485 zvyšuje odolnost přenosu proti elektrickému rušení, nikoli proti vlivům atmosférické elektřiny! Pokud kabel veden vně budov, je nutno doplnit jej vstupu budov doplňkovou ochranou. Převodník chráněn proti přepólování. Způsob ovládání vysílače zásadě dvojí: 1) ovládá vysílač signálem RTS nebo jeho negací, 2) signál RTS nepoužívá jeho rozhraní tímto signálem nedisponuje, nebo tento signál Technické podmínky Elektrické parametry Rozhraní RS-232/RS-485 Přenášené signály TxD RxD Řídící signály RS-232 lokální propojky DTR DSR DCD RTS-CTS Konektory RS-232 RS-485 DB9F, DCE DB9M Režim přenosu poloduplexní Řízení přenosu automaticky (časová konstanta) nebo signálem RTS, nebo jeho negací Napájení externí zdroj 6-24 V/100mA Minimální maximální napětí zdroje V Maximální přípustný odběr zdroje 100 mA Konektor EIAJ 2