ELEMAN: Díly pro průmysl a elektrotechniku

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ELEMAN spol. s r.o. Autor: ELEMAN spol. s r.o.

Strana 52 z 78

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
cz 51 VENTILÁTORY DOMOVNÍ VENTILÁTORY Výpočet potřebného výkonu ventilátoru laický postup Pro výběr ventilátoru třeba vzít úvahu rozměry typ prostoru. HYDROSTAT Ventilátor vybaven hydrostatem, který zajišťuje zapínání vypínání ventilátoru podle nastavené hodnoty relativní vlhkosti měřené místě montáže ventilátoru. JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VENTILÁTOR ? Tab.www. Zde uvedený jednoduchý příklad, kdy pomocí koeficientů způsobu použití místnosti odvodíte potřebnou velikost ventilá- toru. Podle toho zvolte vyhovující typ ventilátoru. Z tabulky jsme zvolili intenzitu výměny vzduchu 5/h. 30% vyšší, oproti standardnímu ventilátoru. doporučené dávky čerstvého vzduchu osobu (m3 /h) . n Obytné místnosti 3 Kanceláře 10 Obchody, soukromé plavecké bazény 8 Restaurace, laboratoře, akumulátory 12 Restaurační kuchyně 20 Garáže, chemické čistírny 8 Dílny bez zdrojů tepla škodlivin 6 Šatny 3 Kantýny 8 Kuřárny 10 Místnosti pro sušení oděvů 6 Fotokomory 15 Záchody bytech 3 Záchody kancelářských budovách 5 Záchody závodech 10 Záchody veřejné 15 druh místnosti Vos Kanceláře, kantýny 30 Obchody, tělocvičny 20 Restaurace 40 Umyvárny výtok teplé vody 30 Šatny šatní místo 20 Sprchy sprchu 150 200 Záchody mísu 50 na pisoár 25 KULIČKOVÉ LOŽISKO Ventilátor vybaven motorem kuličkovým ložiskem garantovanou životností 000 hodin. ZVÝŠENÝ VÝKON Ventilátor vybaven výkonnějším motorem, díky kterému při stejném průměru ventilátoru výkon cca. Stanovení objemového průtoku (m3 /h) Množství vzduchu odváděného větraného prostoru rovno objemovému průtoku ventilátoru. TICHÝ CHOD Ventilátor vybaven tišším úspornějším motorem. Informativní intenzity výměny vzduchu (1/h) Tab./fax: 582 330 359 e-mail: eleman@eleman. Tabulka zobrazuje, kolikrát vzduch daném prostoru vyměnit během jedné hodiny. Příklad: Odsávání prodejní místnosti 5x4x2,7m pro osoby. POHYBOVÝ SENZOR Ventilátor vybaven pohybovým senzorem, který zaznamenání pohybu zapne ventilátor.cz tel. * Koeficient výměny vzduchu udává kolikrát měl vzduch dané místnosti vyměnit během jedné hodiny. a) (5x4x2,7)x5 270 m3 /h Z tabulky jsme zvolili potřebu dávku výměny vzduchu m3 /h b) 3x20 m3 /h Pro návrh ventilátoru uvažujeme vždy větší obou hodnot. K jeho vypnutí pak dojde uplynutí nastaveného času (2–30 minut) posledního zaznamena- ného pohybu.eleman. ČASOVÝ SPÍNAČ Ventilátor vybaven časovým spínačem, který zajišťuje doběh ventilátoru jeho vypnutí na- stavený čas (2–30 minut). ZPĚTNÁ KLAPKA Ventilátor vybaven zpětnou klapkou nebo automatickou žaluzií, která zabraňuje zpětnému proudění vzduchu, pokud ventilátor vypnut. TAHOVÝ VYPÍNAČ Ventilátor vybaven tahovým vypínačem. Doporučuje při montáži stropu nebo při využívání ventilátoru dlouhodobém nepřetrži- tém provozu. Objemový průtok vzduchu 270 m3 /h. Velikost místnosti Koeficient výměny vzduchu* Průtok vzduchu ventilátoru m3 /h Průměr ventilátoru Koupelna (8–16m2 ) 6–10 90–300 100–125mm WC (2–9m2 ) 6–8 90–190 100mm Kuchyň (8–18m2 ) 6–12 100–320 125–150mm Prádelna, spíž 8–16m2 ) 6–8 90–190 100–125mm Ložnice (8–16m2 ) 4–8 90–300 100, 125, 150mm druh místnosti koef. NAPÁJENÍ 12V Ventilátor vybaven nízkonapěťovým motorem (12 V), který umožňuje bezpečný provoz venti- látoru prostorách vysokou vlhkostí možností přímého kontaktu vodou jako jsou koupelny a podobně