ELEMAN: Díly pro průmysl a elektrotechniku

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ELEMAN spol. s r.o. Autor: ELEMAN spol. s r.o.

Strana 44 z 78

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
LED -20÷55°C 25mm2 IP přímé let 887 <27mA červ. Jednofázové elektroměry jsou určené podružné jedno-tarifní měření energie jednofázových sítích frekvencí 50Hz. 3x230/400V+N 10A 100A 60Hz <10VA; <2W <30V 1 888 DTS 353-L 2tar. LED -20÷55°C 25mm2 IP přímé - 888 <27mA červ.cz Katalog. LCD 3x230/400V+N 10A 80A 60Hz <10VA; <2W <30V 1 884 DTS 353-L mod LCD 3x230/400V+N 10A 60A 60Hz <10VA; <2W <30V 1 885 DTS 353-M mod mech./ks 882 DDS 18M 230V 30% 45A 0,02A 60Hz 195 253V <8VA; <0,4W 1 881 DDS 18L digitální 230V 30% 45A 0,02A 60Hz 195 253V <8VA; <0,4W 1 Katalog. LED -25÷65°C 6mm2 IP 17,5mm 1 99999,9 ot. mod LCD 3x230/400V+N 10A 100A 60Hz <10VA; <2W <30V 1 889 DTS 353-M 2tar./ks 883 DTS 353-L 4,5 mod.cz tel. mod mech. <27V <27mA 90ms červ. 3x230/400V+N 10A 100A 60Hz <10VA; <2W <30V 1 897 DTS 353-L X/5A mod LCD 3x230/400V+N nepř. LED -20÷55°C 25mm2 IP přímé let 885 <27mA červ. Umožňují jednoduché měření odčítání naměřené spotřeby energie kWh číselníku mechanickým strojkem nebo dis- pleji. vypnutí osvětlení časové relé zabezpečí doběh ventilátoru nastavený čas.eleman. LED -20÷55°C 25mm2 IP přímé let 884 <27mA červ. ČASOVÁ RELÉ, ELEKTROMĚRY . LED -20÷55°C 25mm2 IP přímé - 886 <27mA červ. 60Hz <10VA; <2W <30V 1 Katalog. <27V <27mA 90ms červ. LED -20÷55°C 25mm2 IP přímé - 897 <27mA červ. při větrání koupelny ventilátorem.43www. číslo TYP (série) Referenční napětí Referenční proud Maximální proud Minimální proud Jmenovitá frekvence sítě Napěťový rozsah Vlastní spotřeba bal. LED -20÷50°C 25mm2 IP nepřímé let 899 <27mA červ. konek. Pro centralizované sledování odběru jsou elektroměry vybavené výstupem typu S0./ks 930 406 230V <10A zapínací <300mA 15min. 0,56W -25÷50°C d-10cm Ø55, h-13 min. 3x230/400V+N nepř. Ø60 1 Třída přesnosti (EN 61036) Rozsah počítadla v kWh Impulzní výstup (DIN 43864) Napětí impulzu Proud impulzu Délka impulzu Signali- zace impulzu Pracovní teplota Připojení šroub. krabice bal. proud Jmenovitá frekvence sítě Vlastní spotřeba Třída přesnosti (EN 61036) Napětí impulzu bal. Pro centralizované sledování odběru jsou elektroměry vybavené výstupem typu S0. Zapojení elektroměrů je přímé. 60Hz <10VA; <2W <30V 1 899 DTS 353-M X/5A mod mech. LED -20÷65°C 25mm2 IP nepřímé - Katalog. číslo Proud impulzu Signalizace impulzu Pracovní teplota Připojení šroub. Zapojení elektroměrů přímé. konek. svorky Stupeň krytí Měření Montáž na DIN lištu Záloha LCD dle podmínek 883 <27mA červ. LED -20÷55°C 25mm2 IP přímé let 889 <27mA červ. 3x230/400V+N 10A 60A 60Hz <10VA; <2W <30V 1 886 DTS 353-L mod LCD 3x230/400V+N 10A 100A 60Hz <10VA; <2W <30V 1 887 DTS 353-M mod mech./fax: 582 330 359 e-mail: eleman@eleman. Umožňují jednoduché měření odčítání naměřené spotřeby energie kWh číselníku mechanickým strojkem (nebo displeji). svorky Stupeň krytí Montáž na DIN lištu Rozměry 1 modul 1 99999,9 ot. LED -20÷50°C 6mm2 IP 17,5mm 930882883899881884885886887888889897 ČASOVÉ RELÉ OPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM (DOBĚHOVÉ) JEDNOFÁZOVÉ, JEDNOTARIFOVÉ ELEKTROMĚRY TŘÍFÁZOVÉ, JEDNO DVOUTARIFOVÉ ELEKTROMĚRY Časová relé opožděným vypnutím slouží udržení napájení ovládaného spotřebiče stanovený čas vypnutí ovládacího napětí, jako např. Ventilátor zapne spolu osvětlením. číslo TYP (série) Napájení Proudové zatížení Kontakt Proud ovládajícího impulzu Časový rozsah Příkon Pracovní teplota Připojení vodiče 4x1mm2 Rozměry mm Montáž instal. číslo TYP (série) Referenční napětí Referenční proud Max. Třífázový elektroměr pro střídavé napětí určený podružné, měření elektrické energie třífázových sítích