Elektromobilita? ANO! … nebo ne?

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

#190271 INFO dny Schrack ... "... uvádět v prezentaci o elektromobilitě výkony, příkony, technické parametry je k ničemu. Zmiňuji se o pojmech, které elektromobilitu určují ... první vozidlo, které pokořilo 100km/hod. byl v roce 1899 elektromobil ... proč je důležité v problematice elektromobility více skutečnost, kolik energie vyvážíme, než vyrobíme ... v čem je elektromobil lepší, když ho napájíme elektrikou ze spáleného uhlí ... o kolik se v ČR zvýší spotřeba elektrické energie, pokud najednou přibude jeden milion elektromobilů ... co na to odpoví naše přenosová soustava ... elektromobilita je pouze další stupeň mobility ... carsharing bez elektromobilů nebude povolen ... jak se autonomní vozidla dorozumí s vozidly konvenčními ... nemalujte Babiše na zeď! ... "


Jak získat tento dokument?