Elektrické Systémy FRÄNKISCHE

| Kategorie: Katalog  |

Vydal: FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Strana 23 z 118

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Multimediální trubka již nikdy žádná změť kabelů ■ Oválná trubka pro malou montážní hloubku ■ vedení všech důležitých kabelů pro plochý televizor projektor ■ Instalovaná skrytě stěny ■ Možnost flexibilní dodatečné montáže vývodky ■ 90° oblouk pro přechod mezi stěnou dutým stropem ■ Brání šíření plamene dle ČSN 61386-1 Multimediální trubka 23