Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a prováděni elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské 'výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 68 z 106

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2 Klasifikace zón koupelnách sprchách Tyto požadavky jsouzaloženy rozměrech čtyř zón: zóny zóny zóny zóny Rozměry měří s ohledem stěny, dveře, pevné příčky, stropy výklenky, které účinně vymezují rozsah zóny. Pro elektrické rozvody prostorech vanami pro léčebné účely nebo pro tělesně postižené osoby mohou být nezbytné speciální požadavky.IN-EL, spol.1 Obecně Zvláštní požadavky vyplývající ČSN 2000-7-701 ed. V ČSN 2000-7-701 ed. vztahují elektrické rozvody pro­ storech koupacími vanami, sprchami, prefabrikovanými sprchovými kabinami vlastními systémy sprchy odvodnění okolní zóny. Lohenická 111/607, Praha Vinoř 6. jsou rovněž požadavky vztahující elektrická zařízení umýva­ cích prostorech (včetně kuchyňských linek). Dle výše uvedené normy hlediska umístění vany sprchového koutu jedno, zdaje koupelně či jinde (například kuchyni terase), neboť její vliv okolí hlediska elektrických rozvodů je vždy podstatě stejný. PROSTORY VANOU NEBO SPRCHOU A UMÝVACÍM PROSTOREM 6. 6. Základní požadavky jsou naznačeny obrázku 10. 67