Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 22 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vzduchové mezery zasahuje segment hliníkového plechu, který pevné spojen s otočným ústrojím (pohybem segmentu magnetickém poli něm indukují vířivé proudy, které vytvoří moment, který působí proti směru otáčení tak tlumí kývání otočného ústrojí) 6) indukční měřicí přístroje - pracují principu silových účinků střídavých magnetických polí dvou pevných elektromagnetů vodič nemagnetického materiálu (hliníkový kotouč), ve kterém indukují vířivé proudy pohyb otáčivého hliníkového kotouče upevněného hřídelce vyvolán vzájemným působením magnetického pole naindukovaných vířivých proudů magnetického pole, které způsobilo jejich vznik - používají výhradně jako elektroměry (měřiče spotřeby elektrické energie činné, jalové nebo zdánlivé) - hliníkový kotouč (1) otáčivě upevněný hřídelce zasahuje svým okrajem do vzduchových mezer elektromagnetů 3) - napěťovou cívkou elektromagnetu (2) protéká proud úměrný napětí obvodu - proudovou cívkou elektromagnetu (3) protéká proud obvodu, němž chceme měřit spotřebu elektrické energie (cívky jsou zapojeny obvodu stejně jako elektrodynamického wattmetru) 22