Edison jeho život a vynálezy

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Vydal: Josef R. Vilímek Praha Autor: Emil Dürer

Strana 52 z 113

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
dobu ^ývaiy dni, kdy jsem jen jednou za den jedl. Nedostával jsem domova žádných podpor musel jsem si sám vydělávati živobytí. . Hodiny deseti francích zůstaly, nikdo jich nechtěl. J * Jsem veliký milovník hudby. .DIVY FONOGRAFU 47 DIVY FONOGRAFU. Za jsem dával hodiny padesáti centimech pěti českým krejčovským, kteří mne učili francouzský. Za tím cílem dával jsem všechen svůj prázdný čas vyučovací hodiny; učil jsem všem možným věcem všem možným řečem; měl jsem hodiny deseti, pěti, třech, po dvou jednom franku. Jsem-li opere, abych se pokochal zpěvem znamenitého tenoru aneb trilky ně­ které božské divy, zřídka skončí, aby mně ne- zpěnila krev přčiny, mezi mými známými jsou někteří, kteří již chodí jen podpírajíce namáhavě hůl nebo berle, tito lidé mají nehezkou vlastnost, po­ krčí rameny řeknou dosti hlasitě: „Můj drahý, tenor nebo zpěvačka nezpívají právě zle; avšak jest jejich vrkání proti zpěvu Rogera, Dupreza, Albaniové, Malibranové! Váš tenorista jest proti nim pravý školák, kterému snad dlouholetých studiích podaří, státi se slabým odleskem těchto velikých originálů! Ach kdybych mohl ještě jednou slyšeti Albaniovou! Rád bych dal rok svého života tuto rozkoš!« Zdá mi, těchto řečech slyším pravé žalozpěvy! Nevím, jak mohou míti staří páni pravdu! Když této záhadě uvažuji, připadá mysl upomínka dobu mých studií, když jsem poslouchal přednášky 1’Ecole Médecine v Paříži