Eaton přípojnice Busbar Top pro systém xEnergy nově s otevřeným šasi

| Kategorie: Tisková zpráva  |

Eaton Elektrotechnika uvedl nové přípojnice Busbar Top pro řadu modulárních nízkonapěťových rozváděčů xEnergy. Busbar Top přináší inovaci v podobě otevřeného provedení šasi, díky kterému je k přípojnicím snadný přístup bez nutnosti odstranění jakéhokoliv vybavení zevnitř zařízení, i v případě rozváděče instalovaného například u stěny. S novým systémovým provedením lze dosáhnout až 12 měděných přípojnic 30x10 na fázi s celkovým součtovým proudem 4000 A.

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Ľuboš Reviľák

Strana 1 z 2

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Busbar Top přináší inovaci podobě otevřeného provedení šasi, díky kterému přípojnicím snadný přístup bez nutnosti odstranění jakéhokoliv vybavení zevnitř zařízení, případě rozváděče instalovaného například u stěny.eaton. Přípojnice Busbar Top mohou být konfigurovány jak pro třípólovou, tak pro čtyřpólovou montáž hodnotami 630 do 4 000 Mohou být konfigurovány pro krátkodobý jmenovitý výdržný proud (ICW) hodnotami do 105 dobu jedné sekundy nebo dobu tří sekund.eatonelektrotechnika. Třípólová čtyřpólová montáž rozsahem 630 4000 A Rozváděče xEnergy byly testovány souladu požadavky IEC/EN 61439.1 Eaton přípojnice Busbar Top pro systém xEnergy nově otevřeným šasi Otevřená konstrukce usnadňuje instalaci přípojnic jejich propojení dalšími částmi systému, nové přípojnice jsou díky své dostupnosti vhodné pro využití kritických aplikacích Praha, 23. novým systémovým provedením lze dosáhnout měděných přípojnic 30x10 na fázi celkovým součtovým proudem 4000 A. Modulárnost rozšiřitelnost Nový systém xEnergy Busbar Top plně kompatibilní standardním systémem xEnergy, jehož přípojnice jsou klasicky montované vzadu.cz nebo http://www. Vstupní oddíly mají dostatečnou prostorovou rezervu pro měření čtyř proudových transformátorů (CT), které mohou být připojeny fázi. Další informace produktech společnosti Eaton lze nalézt http://www. Díky snadné dostupnosti jsou pak přípojnice ideálním řešením pro kritické aplikace, které uživatelích vyžadují časté preventivní kontroly.cz. Využití kritických aplikací Přípojnice Busbar Top jsou vhodné pro výrobce rozváděčů, poskytují řešení vhodné pro aplikace omezeným přístupem výzbroji rozváděče. července 2014 Eaton Elektrotechnika uvedl nové přípojnice Busbar Top pro řadu modulárních nízkonapěťových rozváděčů xEnergy. Obě uspořádání vyznačují modulárností možností snadného rozšíření případě rostoucích požadavků uživatelů. Až přípojnic 30x10 fázi proudem 4000 A Otevřené provedení konstrukce přípojnic Busbar Top rovněž dovoluje volný výběr pozice montážní lišty přípojnice. Vnitřní oddíly mohou být konfigurovány formou oddělení 4b, typ Rozváděč konstruován pro montáž dvou jističů vedle sebe samostatných oddílech. novým systémovým provedením lze dosáhnout maxima měděných přípojnic 30x10 fázi s celkovým součtovým proudem 4000 Díky výborné dostupnosti přípojnic snadné jejich propojení dalšími součástmi systému, což významně snižuje instalační dobu. Na fázi lze připojit čtyři transformátory Podobně jako ostatní rozváděče xEnergy poskytuje nová verze Busbar Top různé možnosti montáže vstupních výstupních jističů dalšího vybavení