CONTEG: Venkovní skříně outTEG

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Venkovní skříně outTEG se nabízí v několika provedeních • outTEG I Single - jednoplášťové provedení skříně s jednoduchou konstrukcí zajistí základní ochranu instalovaného zařízení proti nepříznivému vlivu počasí a korozi • Hledáte-li komplexnější řešení, doporučujeme outTEG II Double - dvouplášťové provedení skříně s přirozeným prouděním vzduchu mezi stěnami. Tuto ventilaci umožňuje perforace ve spodní a horní hraně jednotlivých dílů po celém obvodu pláště. Řešení outTEG II společně s našimi klimatizačními jednotkami umožňuje dosažení lepšího tepelného komfortu instalovaných komponent, proto je vhodné pro instalace i v extrémních venkovních podmínkách ...

Vydal: CONTEG, spol. s r.o. Autor: Conteg

Strana 27 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
High Density vyvazovací systém doplněn řešení ptiW ay, které zajistí bezpečné vedení optických metalických kabelů vlastní rozvaděč.VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY Nedílnou součástí kom plexního řešení pro datová centra jsou ije ­ notky individuální klimatizace našeho portfolia Targeted Cooling (cílené chlazení). naší nabídce naleznete všechny typy jednotli­ vých klimatizačních jednotek střešní, nástěnné boční.cz nebo kontaktujte naše obchodní zástupce. • Boční chladicí CoolTeg • Střešní nástěnné lim ti­ zační oolSpot kabelový t Správná organizace kabelového vedení nedílnou součástí každé instalace jak jednotlivých rozvaděčích, tak rámci celých da­ tových sálů. Více informací naleznete www. . Dále Vám m ůžem nabídnout ventilační jednotky další produkty pro smě­ řování toku vzduchu, jejichž užití předpokladem efektivního chlazení instalované techniky. Naše řada igh ensity vyvazovacích systém podporuje přesnou organizaci kabeláže uvnitř rozvaděčů nebo otevřených rámů při dodržení polom ěrů ohybů oderních datových kabelů.conteg. Naše portfolio obsahuje také produkty standardního ka­ belového anagem entu kabelových kabelové žlaby jednotlivé úchyty