CONTEG: Venkovní skříně outTEG

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Venkovní skříně outTEG se nabízí v několika provedeních • outTEG I Single - jednoplášťové provedení skříně s jednoduchou konstrukcí zajistí základní ochranu instalovaného zařízení proti nepříznivému vlivu počasí a korozi • Hledáte-li komplexnější řešení, doporučujeme outTEG II Double - dvouplášťové provedení skříně s přirozeným prouděním vzduchu mezi stěnami. Tuto ventilaci umožňuje perforace ve spodní a horní hraně jednotlivých dílů po celém obvodu pláště. Řešení outTEG II společně s našimi klimatizačními jednotkami umožňuje dosažení lepšího tepelného komfortu instalovaných komponent, proto je vhodné pro instalace i v extrémních venkovních podmínkách ...

Vydal: CONTEG, spol. s r.o. Autor: Conteg

Strana 22 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Hygrostat Balení číslo 1 ID-E0-HY 2 (goíMiPiLnrii . zatížení): a) A), 120 AC b) A), 250 AC c) při V Max. zatížení): 230 V Hystereze: RH Rozměry: 67x50x38 mm Hygrostat zařízení, které spíná topné jednotky, ventilátory nebo vým ěníky tepla při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkos­ ti, aby nedocházelo kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně. spínaný proud: sec.Příslušenství TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ TOPENÍ - ' Term ostat pro chlazení pro regulaci ventilátorů. Rozpínací kontakt vypne topné těleso při dosažení nastavené teploty. Termostat spíná ventilační jednotku při dosažení nastavené teploty. Připojení: 2pólová svorka (vodič 2,5 2) Montáž: DIN lištu mm Stupeň krytí: IP20 Rozměry: 55x33x43 mm Hmotnost: g Rozsah teplot: +60 °C Provozní teplota: +80 °C Termostat pro chlazení Balení číslo 1 ID-E0-TC Termostat pro topení Balení 0bje číslo 1 ID-E0-TH HYGROSTAT l#1 o ® Rozsah dodávky: • Jednotka připravená zapojení Specifikace: Montáž: DIN lištu mm Připojení: šroubová svorka Rozsah nastavení relativní vlhkosti: 100% RH Spínací proud (max. Term ostat pro pro regulaci topných jednotek. Rozsah dodávky: • Jednotka připravená zapojení Specifikace: • Princip: bi-m etalový termostat • Tolerance: K • Hystereze: K • Spínací proud (max