CONTEG: Venkovní skříně outTEG

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Venkovní skříně outTEG se nabízí v několika provedeních • outTEG I Single - jednoplášťové provedení skříně s jednoduchou konstrukcí zajistí základní ochranu instalovaného zařízení proti nepříznivému vlivu počasí a korozi • Hledáte-li komplexnější řešení, doporučujeme outTEG II Double - dvouplášťové provedení skříně s přirozeným prouděním vzduchu mezi stěnami. Tuto ventilaci umožňuje perforace ve spodní a horní hraně jednotlivých dílů po celém obvodu pláště. Řešení outTEG II společně s našimi klimatizačními jednotkami umožňuje dosažení lepšího tepelného komfortu instalovaných komponent, proto je vhodné pro instalace i v extrémních venkovních podmínkách ...

Vydal: CONTEG, spol. s r.o. Autor: Conteg

Strana 2 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
• Hledáte-li komplexnější řešení, doporučujem outTEG ouble dvouplášťové pro ved skříně přirozeným prouděním vzduchu mezi stěnami.Venkovní skříně outTEG Nedělejte žádné kompromisy využijte výhod naší nové řady venkovních skříní outTEG. • Pokud nevyb erete naší stan ard abídky, rádi pro Vás přip ravím řešení odle Vašich individuálních požadavků. Použitím našich ventilátorů, chladicích jednotek, výměníků tepla topných těles zabezpečíte příznivé stabilní vnitřníklima. Díky kom paktním designu, praktickému konstrukčnímu řešení klim atizačním systému outTEG splňuje náročné požadavky zákazníků pro použití v extrémních venkovních podmínkách. Řešení outTEG společně našimi klimatizačními jednotkam ožňuje dosažení lepšího tepelného komfortu instalovaných kom ponent, proto vhodné pro instalace extrémních venkovních podmínkách. Tuto ventilaci ožňuje perforace spodní horní hraně jednotlivých dílů celém obvodu pláště. Perforace rám spolu širokou škálou příslušenství nabízí neomezené možnosti instalací. Venkovní skříně outTEG nabízíme několika provedeních: • outTEG Single jednoplášťové pro ved skříně sjednoduchou konstrukcí zajistí základní ochranu instalovaného zařízení proti nepříznivém vlivu počasí korozi. P řirozené vzduchu Nucená ventilace pom ocí ven tiláto rů