Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 94 z 121Poznámky redaktora
4 Struktura menu + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - Start Hlasitost Vysílač x Menu konfigurace Odložené buzení Časovač vypnutí Budík Rádiový vysílač Budík ZAP/VYP Zvolte profily budíku Nastavit čas budíku Deaktivovat dny Nastavit tón signálu Seznam stanic DAB+ Seznam stanic FM Automatické vyhledávání DAB+ Automatické vyhledávání FM Ručně nastavit frekvenci Přesunout oblíbené > sekundy > sekundy Zrušit hotelový režim > sekund .Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │94 9