Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 90 z 121Poznámky redaktora
2. Přejděte položky menu „Nastavení“.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │90 Pro aktivaci hotelového režimu proveďte následující kroky: 1. 5. 3. Výběr potvrďte dlouhým stisknutím (minimálně sekundy) tlačítka „ENTER“. Přejděte položky menu „Hotelový režim“. Přejděte podmenu položky menu „Hotelový režim“. Upozornění Za účelem deaktivace hotelového režimu proveďte následující body: – Vypněte přístroj. – Vypnutý přístroj velice dlouhým stisknutím tlačítka ZAP/VYP (minimálně po dobu sekund) vynulujte normálního režimu. . 4. Bezpečnostní dotaz potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“