Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 88 z 121Poznámky redaktora
Tab. 3. Vyberte některou následujících možností nastavení: Menu funkce Popis Interně Používá interní anténa přístroje. Nastavení vyberte pomocí tlačítek „PLUS/MINUS“.3.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │88 9. Externě Používá externě připojená anténa přístroje. . 2. V tomto menu nastavíte dostupné antény. Výběr potvrďte tlačítkem „ENTER“. Přejděte položky menu „Anténa“.3 „Anténa“ straně 25. 74: Anténa Menu nachází úrovni menu „Nastavení“.21: Anténa Pro nastavení antény proveďte následující kroky: 1. 4.5.34 Menu „Nastavení“ „Anténa“ 13x 1/15 14/15 4/5 Anténa Nastavení Jazyk Nastavení Menu Nastavení Obr. Přejděte položky menu „Nastavení“. – Anténa přípojka antény: viz kapitola 7