Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 72 z 121Poznámky redaktora
Přejděte menu „Bluetooth“. Prostřednictvím tohoto menu zruší spárování všech přístrojů Bluetooth uvedených v seznamu.20 Menu „Bluetooth“ „Zrušit spárování všech přístrojů“ 4x 1/5 5/5 2/5 Zrušit spárování všech zařízení Režim Menu Bluetooth Bluetooth Bluetooth Obr. Pro zrušení spárování přístrojů Bluetooth proveďte následující kroky: 1.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │72 9. – Údaje všech spárovaných přístrojů Bluetooth vymažou. Přejděte položky menu „Zrušit spárování všech přístrojů“. 3. Přitom vymažou připojovací údaje přístrojů Bluetooth. 2. Již jednou připojené přístroje Bluetooth následně zapotřebí opět spárovat, pokud mají být tyto přístroje Bluetooth opět připojeny. 55: Zrušení spárování všech přístrojů Bluetooth Menu nachází úrovni menu „Bluetooth“.3. Zrušení spárování uložených přístrojů Bluetooth potvrďte tlačítkem „ENTER“.