Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 37 z 121Poznámky redaktora
– Pro nastavení času sepnutí viz kapitola 9. Tuto funkci lze vyvolat pouze při zapnutém rádiu. – displeji zobrazí symbol „Stopky“ [2]. Při aktivní funkci Sleep Time stiskněte tlačítko „ZAP/VYP“ [1] minimálně sekundy. Při zapnutém rádiu stiskněte tlačítko „ZAP/VYP“ [1] minimálně sekundy. Čas sepnutí funkce Sleep Time nastavuje nastaveních, viz kapitola 9.3.31 „Menu „Nastavení“ „Časovač vypnutí“ (čas vypnutí)“ straně 85.2. – Symbol „Stopky“ displeji zhasne. Způsob 2: 1.6 Funkce Sleep Time (čas vypnutí) 3 09:36 DAB+ Rádio Busch Největší hity 1 2 Obr.31 „Menu „Nastavení“ „Časovač vypnutí“ (čas vypnutí)“ straně 85.Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │37 9. 24: Časovač vypnutí Po zapnutí funkce Sleep Time přístroj předem nastavené době automaticky vypne. Vypnutí funkce Sleep Time Způsob 1: 1 Rádio vypněte opět zapněte. – Symbol „Stopky“ [2] displeji zhasne. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce Sleep Time proveďte následující kroky: Zapnutí funkce Sleep Time 1.3. – Funkce Sleep Time vypnuta. . – Funkce Sleep Time vypnuta. – Funkce Sleep Time zapnuta. – Rádio předem nastavené době automaticky vypne