Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 31 z 121Poznámky redaktora
[3] Plus – Zvýšení hlasitosti – případě delšího stisknutí tlačítka bude hlasitost měnit automaticky, dokud nedojde uvolnění tlačítka. normálního provozu ■ Funkce Sleep Time (stisknutí tlačítka minimálně sekundy), viz kapitola 9.2.2. [2] Minus – Snížení hlasitosti – případě delšího stisknutí tlačítka bude hlasitost měnit automaticky, dokud nedojde uvolnění tlačítka.2 Obsazení tlačítek Obr.6 „Funkce Sleep Time (čas vypnutí)“ straně 37. [4] Enter ■ přepínání mezi stanicemi oblíbených položkách ■ přepnutí konfiguračního menu (stisknutí tlačítka minimálně sekundy) .Obsluha Produktová příručka 2CKA003073B5281 │31 9. 20: Obsazení tlačítek pro obsluhu [1] ZAP/VYP ■ Přepnutí přístroje pohotovostního režimu, resp