Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 23 z 121Poznámky redaktora
■ Pro přepínání přístroji mezi vstupem AUX výstupem AUX viz kapitola 9. Tyto audiosignály jsou poté přehrávány prostřednictvím reproduktorů připojených přístroji. příkladu připojen výkonový zesilovač pro montáž na montážní lištu. Audiosignály přístroje lze poté přehrávat prostřednictvím HiFi systému. K výstupům AUX lze účelem dalšího šíření audiosignálů připojit např. zesilovač stereo systému. ■ Pro různé příklady použití přístroje viz kapitola „Příklady použití“ straně 97.2 AUX (auxiliary) V případě vstupů AUX nebo výstupů AUX jedná analogové vstupy/výstupy pro audiosignály. prostřednictvím následujících možností: R L Audio IN L 1 N L R R R L AUX IN/OUT GND Obr. MP3 přehrávač nebo audio kanál TV.2. .5. ■ Pro obsluhu funkce AUX viz kapitola 9. Ke vstupům AUX lze připojit externí zdroje audia, např.Připojení, vestavba/montáž Produktová příručka 2CKA003073B5281 │23 7. Připojení AUX externích přístrojů provádí např.11 „Ovládání AUX“ straně 47. 12: Přípojka AUX výkonového zesilovače ■ Přímé připojení přístroji.3.26 „Menu „Nastavení“ „AUX““ straně 80