Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 18 z 121Poznámky redaktora
– Šipka (TOP) musí při nasazovaní ukazovat směrem nahoru. Nasaďte nástavec společně rámečkem vložku pod omítku. – Dbejte to, aby zadní konektorová přípojka nevzpříčila. . Montáž displeje 5. – Je-li montáž ztížená, zkontrolujte, zda zajišťovacích otvorech vložky pod omítku vytvořil otřep odstraňte jej.Připojení, vestavba/montáž Produktová příručka 2CKA003073B5281 │18 TOP Obr. Přístroj namontován