Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 16 z 121Poznámky redaktora
– případě zásuvných svorek existují následující možnosti připojení: ■ reproduktor (bližší informace viz kapitola 7.Připojení, vestavba/montáž Produktová příručka 2CKA003073B5281 │16 TO P Obr. – případě připojovacích svorek jedná zásuvné svorky.5. Připojení kabelů reproduktorů signálních vedení 2.5. Přístroj při tom poškodil.4 „Elektrické připojení“ straně 20.3 „Anténa“ straně 25) .2 „AUX (auxiliary)“ na straně 23) ■ anténa (bližší informace viz kapitola 7. Připojte kabely reproduktorů signální vedení vložce pod omítku.1 „Reproduktor“ straně 21) ■ vstup AUX výstup AUX (bližší informace viz kapitola 7. Stav při dodání: stáhnutí nástavce – Je-li přístroj stavu při dodání, sejměte rukama nástavec vložky pod omítku. – Při stahování musíte nejprve překonat odpor pružinových zajišťovacích svorek. – Pro obsazení přípojky viz kapitola 7. – Nástavec stahujte jen rukama! – žádném případě nepoužívejte šroubovák nebo podobný tvrdý předmět páčení.5. Obr