Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 14 z 121Poznámky redaktora
1 Bezpečnost Nebezpečí elektrické napětí! Ohrožení života elektrickým napětím výši 100 240 při zkratu na nízkonapěťovém vedení.Připojení, vestavba/montáž Produktová příručka 2CKA003073B5281 │14 7 Připojení, vestavba/montáž 7. Zkontrolovat stav bez napětí 4. – Před zahájením prací zkontrolujte, zda plánovaném místě instalace k dispozici dostatečně silný signál antény. ■ Při neodborné instalaci ohrožujete svůj vlastní život uživatele elektrického zařízení. 7.). požár. . Odpojit napětí 2. ■ Při neodborné instalaci mohou vzniknout závažné věcné škody, např. ■ Používejte vhodné ochranné osobní prostředky. ■ Zkontrolujte druh napájecí elektrické sítě (TN systém, systém, systém) pro zajištění toho vyplývajících podmínek připojení (klasické nulování, ochranné uzemnění, potřebná doplňující opatření atd. ■ Používejte jen vhodné nářadí měřicí přístroje.2 Požadavky instalatéra Nebezpečí elektrické napětí! Instalujte přístroje jen tehdy, máte-li potřebné elektrotechnické znalosti a zkušenosti. Uzemnit zkratovat 5. Zajistit proti opětovnému zapnutí 3. – Nízkonapěťová 100 240 vedení nesmí instalovat společně do jedné zásuvky pod omítku! Výstraha! Příliš slabý signál antény! Pokud plánovaném místě instalace přístroje signál antény příliš slabý, rozhlasové stanice bude možné později nastavit pouze špatně nebo nebude možno nastavit vůbec. Potřebné odborné znalosti podmínky pro instalaci jsou alespoň: ■ Používejte „pět bezpečnostních pravidel“ (DIN VDE 0105, 50110): 1. Zakrýt nebo zahradit sousední díly, které jsou pod elektrickým napětím. – případě pochybností vyberte pro přístroj jiné místo instalace nebo připojte externí anténu