Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 113 z 121Poznámky redaktora
3.9 AUX audiosignály TV V místnosti mají být pomocí rádia pro montáž pod omítku slyšet audiosignály TV. Obr. Za tímto účelem rádio pro montáž pod omítku rozšířeno multimediální adaptér se 2 zdířkami cinch.Příklady použití Produktová příručka 2CKA003073B5281 │113 10.26 „Menu „Nastavení“ „AUX““ straně 80. Aby bylo možno audiosignály přehrávat přes přípojky AUX rádia pro montáž pod omítku, musí být režim AUX vlastnostech rádia pro montáž pod omítku nastaven „Vstup“, viz kapitola 9. Tímto způsobem existuje možnost poslouchat zpravodajskou stanici nebo hudební stanici pomocí rádia pro montáž pod omítku. 95: Rádio pro montáž pod omítku TV: přehled