Bulletin ABB 2020/1

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec Autor: ABB

Strana 5 z 6

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Výhodou nové řady, nesoucí stejné označení jako řada původní, bude zejména možnost dovybavit přístroj po- mocným kontaktem montáží zespodu, čímž ušetří instalo- vaný prostor rozváděči. Tato novinka díky technologii QS, zajiš- ťující jasnou informaci stavu svodiče přepětí, začleňuje stá- vající nabídky, včetně dvojitého varistoru pólu, sloužícího jako bezpečnostní rezerva případě aktivace svodiče přepětí. Můžete zvolit kruhovou nebo obdélníkovou oblast zachycení. Další významnou výhodou bude sjed- nocení estetického designu výrobku tak, aby plně zapadal do koncepce System pro compact®. Tomáš Drahoňovský, Ph. — Infrapasivní snímače Do kanceláře průmyslu Nově uvedené průmyslové svodiče přepětí typu T1-T2 impulz- ním proudem Iimp 25 kA, technologií QS, bezpečnostní rezervou a výsuvnými moduly naleznou uplatnění jakékoliv náročné technické aplikaci zajistí bezkonkurenční bezpečnost kdekoliv, kde jsou instalovány. možností ovládání přes Bluetooth. Montážní výška může být 18m. Nový průmyslový snímač pohybu najde vyu- žití halách, skladech nebo nakládacích rampách.D.5 BULLETIN PRO ELEKTROPROFESIONÁLY U stávajících výrobků kombinací jistič/chránič typu DS201 uvedeme trh designově inovovanou řadu, která nahradí řadu předchozí. Kromě standardních výstupů s relé polovodičem dispozici varianta pro ovládání před­ řadníků DALI. Zvýšený stupeň krytí zaručí spolehlivost ztížených podmínek. Ing. Jiří Vašinka — Výkonové svodiče přepětí určené především pro průmyslové aplikace . Ing. Ing. Jiří Vašinka — Nový design kombinace výrobků jistič/chránič typu DS201 Nové snímače přítomnosti pyšní moderním designem např